Jako że miałem problem z poprawnym zainstalowaniem sterowników debugowania do tego urządzenia przedstawię wam jak powinno się to zainstalować:

1. Pobieramy Android SDK, bądź same sterowniki USB Google (w Android SDK wtedy musimy zaznaczyć tylko tą opcję)
2. Przechodzimy do miejsca gdzie nam sterowniki zapisało, domyślnie w : C:\Users\<nazwa uzytkownika>\AppData\Local\Android\android-sdk\extras\google\usb_driver
3. Otwieramy plik android_winusb.inf
4. Szukamy w zależności czy mamy system x86 czy x64 obojętnie jakiego wpisu np.:

Kod:
;Google Nexus 7
i podmieniamy tylko te wpisy:

Kod:
%SingleAdbInterface%
%CompositeAdbInterface%
%CompositeAdbInterface%
%CompositeAdbInterface%
5. Wchodzimy w menadżer urządzeń w nasze urządzenie Android > Właściwości i zakładka szczegóły tam z listy rozwijanej dajemy identyfikatory sprzętu.
6. Interesuje nas po linijce USB\ które będziemy wklepywać w pliku
7. Mój tablet miał USB\VID_18D1&PID_0003&MI_01 więc takie coś wpisujemy w tych linijkach z punktu 4 (podmieniamy). Powinno to wyglądać tak:

Kod:
;Google Nexus 7
%SingleBootLoaderInterface% = USB_Install, USB\VID_18D1&PID_4E40
%SingleAdbInterface%        = USB_Install, USB\VID_18D1&PID_0003
%CompositeAdbInterface%     = USB_Install, USB\VID_18D1&PID_0003
%CompositeAdbInterface%     = USB_Install, USB\VID_18D1&PID_0003&MI_01
%CompositeAdbInterface%     = USB_Install, USB\VID_18D1&PID_0003&MI_01
8. Zapisujemy i jeszcze raz w menadżerze urządzeń podajemy folder ze sterownikami.
Pobierz:


UWAGA! Ten plik z archiwum podmieniamy z oryginałem od naszego komputera. Powinno działać dla X86 i X64. Jeżeli dalej nie będzie wam wykrywało musicie zmienić identyfikator urządzenia.

android_winusb.rar