Skocz do zawartości

Potrzebujemy Ciebie! Weź udział w rekrutacji do redakcji Android.com.pl!

Bloodson212

Android Pay a odblokowant root

Rozwiązany

Bloodson212   
Otrzymana reputacja: 0
Bloodson212
Dnia 4.05.2017 o 20:03, dzidexx napisał:

Adb.exe uruchamiesz w oknie cmd: shift+ppmyszy na pustym miejscu w folderze z wypakowanymi plikami, otwórz wiersz...tutaj.

@Bloodson212

Nie ma jest za to ,,Otwórz okno programu PowerShell" - niebieska konsola podobna do cmd. Nie wiem czemu nie mam tej czarnej co w cmd.exe ;/ z listy po kliknięciu prawym przyciskiem myszki jest tylko to.

W tym programiku domyślna ścieżka to: PS C:\Android\platform-tools> 

w tym folderze mam:

ss.png.f978fc8279d34bc5b33dfc452c7b5b86.png

w tym powershell zapis prób z komend które trzeba wpisać aby sprawdzić czy działa: 

PS C:\Android\platform-tools> adb devices
adb : The term 'adb' is not recognized as the name of a cmdlet, function, script file, or operable program. Check the s
pelling of the name, or if a path was included, verify that the path is correct and try again.
At line:1 char:1
+ adb devices
+ ~~~
  + CategoryInfo     : ObjectNotFound: (adb:String) [], CommandNotFoundException
  + FullyQualifiedErrorId : CommandNotFoundException


Suggestion [3,General]: The command adb was not found, but does exist in the current location. Windows PowerShell does not load commands from the current location by default. If you trust this command, instead type: ".\adb". See "get-help about_Command_Precedence" for more details.
PS C:\Android\platform-tools>

próbowałem do tego okienka wrzucić adb.exe otrzymałem 

PS C:\Android\platform-tools> C:\Android\platform-tools\adb.exe
Android Debug Bridge version 1.0.39
Revision 3db08f2c6889-android
Installed as C:\Android\platform-tools\adb.exe

global options:
 -a     listen on all network interfaces, not just localhost
 -d     use USB device (error if multiple devices connected)
 -e     use TCP/IP device (error if multiple TCP/IP devices available)
 -s SERIAL
   use device with given serial number (overrides $ANDROID_SERIAL)
 -p PRODUCT
   name or path ('angler'/'out/target/product/angler');
   default $ANDROID_PRODUCT_OUT
 -H     name of adb server host [default=localhost]
 -P     port of adb server [default=5037]
 -L SOCKET listen on given socket for adb server [default=tcp:localhost:5037]

general commands:
 devices [-l]       list connected devices (-l for long output)
 help           show this help message
 version         show version num

networking:
 connect HOST[:PORT]   connect to a device via TCP/IP [default port=5555]
 disconnect [HOST[:PORT]]
   disconnect from given TCP/IP device [default port=5555], or all
 forward --list      list all forward socket connections
 forward [--no-rebind] LOCAL REMOTE
   forward socket connection using:
    tcp:<port> (<local> may be "tcp:0" to pick any open port)
    localabstract:<unix domain socket name>
    localreserved:<unix domain socket name>
    localfilesystem:<unix domain socket name>
    dev:<character device name>
    jdwp:<process pid> (remote only)
 forward --remove LOCAL  remove specific forward socket connection
 forward --remove-all   remove all forward socket connections
 ppp TTY [PARAMETER...]  run PPP over USB
 reverse --list      list all reverse socket connections from device
 reverse [--no-rebind] REMOTE LOCAL
   reverse socket connection using:
    tcp:<port> (<remote> may be "tcp:0" to pick any open port)
    localabstract:<unix domain socket name>
    localreserved:<unix domain socket name>
    localfilesystem:<unix domain socket name>
 reverse --remove REMOTE remove specific reverse socket connection
 reverse --remove-all   remove all reverse socket connections from device

file transfer:
 push LOCAL... REMOTE
   copy local files/directories to device
 pull [-a] REMOTE... LOCAL
   copy files/dirs from device
   -a: preserve file timestamp and mode
 sync [DIR]
   copy all changed files to device; if DIR is "system", "vendor", "oem",
   or "data", only sync that partition (default all)
   -l: list but don't copy

shell:
 shell [-e ESCAPE] [-n] [-Tt] [-x] [COMMAND...]
   run remote shell command (interactive shell if no command given)
   -e: choose escape character, or "none"; default '~'
   -n: don't read from stdin
   -T: disable PTY allocation
   -t: force PTY allocation
   -x: disable remote exit codes and stdout/stderr separation
 emu COMMAND       run emulator console command

app installation:
 install [-lrtsdg] PACKAGE
 install-multiple [-lrtsdpg] PACKAGE...
   push package(s) to the device and install them
   -l: forward lock application
   -r: replace existing application
   -t: allow test packages
   -s: install application on sdcard
   -d: allow version code downgrade (debuggable packages only)
   -p: partial application install (install-multiple only)
   -g: grant all runtime permissions
 uninstall [-k] PACKAGE
   remove this app package from the device
   '-k': keep the data and cache directories

backup/restore:
 backup [-f FILE] [-apk|-noapk] [-obb|-noobb] [-shared|-noshared] [-all] [-system|-nosystem] [PACKAGE...]
   write an archive of the device's data to FILE [default=backup.adb]
   package list optional if -all/-shared are supplied
   -apk/-noapk: do/don't back up .apk files (default -noapk)
   -obb/-noobb: do/don't back up .obb files (default -noobb)
   -shared|-noshared: do/don't back up shared storage (default -noshared)
   -all: back up all installed applications
   -system|-nosystem: include system apps in -all (default -system)
 restore FILE       restore device contents from FILE

debugging:
 bugreport [PATH]
   write bugreport to given PATH [default=bugreport.zip];
   if PATH is a directory, the bug report is saved in that directory.
   devices that don't support zipped bug reports output to stdout.
 jdwp           list pids of processes hosting a JDWP transport
 logcat          show device log (logcat --help for more)

security:
 disable-verity      disable dm-verity checking on userdebug builds
 enable-verity      re-enable dm-verity checking on userdebug builds
 keygen FILE
   generate adb public/private key; private key stored in FILE,
   public key stored in FILE.pub (existing files overwritten)

scripting:
 wait-for[-TRANSPORT]-STATE
   wait for device to be in the given state
   State: device, recovery, sideload, or bootloader
   Transport: usb, local, or any [default=any]
 get-state        print offline | bootloader | device
 get-serialno       print <serial-number>
 get-devpath       print <device-path>
 remount
   remount /system, /vendor, and /oem partitions read-write
 reboot [bootloader|recovery|sideload|sideload-auto-reboot]
   reboot the device; defaults to booting system image but
   supports bootloader and recovery too. sideload reboots
   into recovery and automatically starts sideload mode,
   sideload-auto-reboot is the same but reboots after sideloading.
 sideload OTAPACKAGE   sideload the given full OTA package
 root           restart adbd with root permissions
 unroot          restart adbd without root permissions
 usb           restart adb server listening on USB
 tcpip PORT        restart adb server listening on TCP on PORT

internal debugging:
 start-server       ensure that there is a server running
 kill-server       kill the server if it is running
 reconnect        kick connection from host side to force reconnect
 reconnect device     kick connection from device side to force reconnect

environment variables:
 $ADB_TRACE
   comma-separated list of debug info to log:
   all,adb,sockets,packets,rwx,usb,sync,sysdeps,transport,jdwp
 $ADB_VENDOR_KEYS     colon-separated list of keys (files or directories)
 $ANDROID_SERIAL     serial number to connect to (see -s)
 $ANDROID_LOG_TAGS    tags to be used by logcat (see logcat --help)
PS C:\Android\platform-tools>

na telefonie żaden komunikat się nie wyświetla te 2 komendy z adb version i devices nie działają. Nie wiem czy i jak odpalić to w tym czarnym cmd i czy to przez to? 
wszystkie pliki zostały pobrane z komentarza wyżej. ADBDriver też instalowany. 

Kolejna sprawa, pobrałem taki obraza systemu: 

 

8.0.0 (OPR5.170623.007, Oct 2017) Link

b4c75d12530fcb7f92d4e0716296ad1e582e59f335f96c12d236d732c7a24803 

 

 

z gógla i wypakowałem plik o nazwie angler-opr5.170623.007-factory-b4c75d12.zip otrzymałem z tego folder o podobnej nazwie z kilkoma plikami ten folder wrzuciłem do tego folderu z adb co widać na zdjęciu. 

I tu nie wiem co dalej ?

 

Udostępnij link do tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach
dzidexx   
Otrzymana reputacja: 2207
dzidexx

Shift + prawy przycisk myszy na pustym miejscu.

Pod lub nad plikami.

 

Ewentualnie w menu-uruchom wklep cmd i przejdź do odpowiedniego folderu.

cd android

cd platform-tools

@Bloodson212

Udostępnij link do tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach
Bloodson212   
Otrzymana reputacja: 0
Bloodson212
7 minut temu, dzidexx napisał:

Shift + prawy przycisk myszy na pustym miejscu.

Pod lub nad plikami.

 

Ewentualnie w menu-uruchom wklep cmd i przejdź do odpowiedniego folderu.

cd android

cd platform-tools

@Bloodson212

nie zależnie gdzie kliknę w tym folderze czy na wolne pole czy na jakiś plik nie ma tego. 

Co do 2 opcji odpaliłem cmd.exe a to zapis z niego: 

Microsoft Windows [Version 10.0.16299.19]
(c) 2017 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

C:\Users\sznur>cd android
System nie może odnaleźć określonej ścieżki.

C:\Users\sznur>cd platform-tools
System nie może odnaleźć określonej ścieżki.

C:\Users\sznur>C:\Android\platform-tools
'C:\Android\platform-tools' is not recognized as an internal or external command,
operable program or batch file.

C:\Users\sznur>"C:\Android\platform-tools\adb.exe"
Android Debug Bridge version 1.0.39
Revision 3db08f2c6889-android
Installed as C:\Android\platform-tools\adb.exe

global options:
 -a     listen on all network interfaces, not just localhost
 -d     use USB device (error if multiple devices connected)
 -e     use TCP/IP device (error if multiple TCP/IP devices available)
 -s SERIAL
   use device with given serial number (overrides $ANDROID_SERIAL)
 -p PRODUCT
   name or path ('angler'/'out/target/product/angler');
   default $ANDROID_PRODUCT_OUT
 -H     name of adb server host [default=localhost]
 -P     port of adb server [default=5037]
 -L SOCKET listen on given socket for adb server [default=tcp:localhost:5037]

general commands:
 devices [-l]       list connected devices (-l for long output)
 help           show this help message
 version         show version num

networking:
 connect HOST[:PORT]   connect to a device via TCP/IP [default port=5555]
 disconnect [HOST[:PORT]]
   disconnect from given TCP/IP device [default port=5555], or all
 forward --list      list all forward socket connections
 forward [--no-rebind] LOCAL REMOTE
   forward socket connection using:
    tcp:<port> (<local> may be "tcp:0" to pick any open port)
    localabstract:<unix domain socket name>
    localreserved:<unix domain socket name>
    localfilesystem:<unix domain socket name>
    dev:<character device name>
    jdwp:<process pid> (remote only)
 forward --remove LOCAL  remove specific forward socket connection
 forward --remove-all   remove all forward socket connections
 ppp TTY [PARAMETER...]  run PPP over USB
 reverse --list      list all reverse socket connections from device
 reverse [--no-rebind] REMOTE LOCAL
   reverse socket connection using:
    tcp:<port> (<remote> may be "tcp:0" to pick any open port)
    localabstract:<unix domain socket name>
    localreserved:<unix domain socket name>
    localfilesystem:<unix domain socket name>
 reverse --remove REMOTE remove specific reverse socket connection
 reverse --remove-all   remove all reverse socket connections from device

file transfer:
 push LOCAL... REMOTE
   copy local files/directories to device
 pull [-a] REMOTE... LOCAL
   copy files/dirs from device
   -a: preserve file timestamp and mode
 sync [DIR]
   copy all changed files to device; if DIR is "system", "vendor", "oem",
   or "data", only sync that partition (default all)
   -l: list but don't copy

shell:
 shell [-e ESCAPE] [-n] [-Tt] [-x] [COMMAND...]
   run remote shell command (interactive shell if no command given)
   -e: choose escape character, or "none"; default '~'
   -n: don't read from stdin
   -T: disable PTY allocation
   -t: force PTY allocation
   -x: disable remote exit codes and stdout/stderr separation
 emu COMMAND       run emulator console command

app installation:
 install [-lrtsdg] PACKAGE
 install-multiple [-lrtsdpg] PACKAGE...
   push package(s) to the device and install them
   -l: forward lock application
   -r: replace existing application
   -t: allow test packages
   -s: install application on sdcard
   -d: allow version code downgrade (debuggable packages only)
   -p: partial application install (install-multiple only)
   -g: grant all runtime permissions
 uninstall [-k] PACKAGE
   remove this app package from the device
   '-k': keep the data and cache directories

backup/restore:
 backup [-f FILE] [-apk|-noapk] [-obb|-noobb] [-shared|-noshared] [-all] [-system|-nosystem] [PACKAGE...]
   write an archive of the device's data to FILE [default=backup.adb]
   package list optional if -all/-shared are supplied
   -apk/-noapk: do/don't back up .apk files (default -noapk)
   -obb/-noobb: do/don't back up .obb files (default -noobb)
   -shared|-noshared: do/don't back up shared storage (default -noshared)
   -all: back up all installed applications
   -system|-nosystem: include system apps in -all (default -system)
 restore FILE       restore device contents from FILE

debugging:
 bugreport [PATH]
   write bugreport to given PATH [default=bugreport.zip];
   if PATH is a directory, the bug report is saved in that directory.
   devices that don't support zipped bug reports output to stdout.
 jdwp           list pids of processes hosting a JDWP transport
 logcat          show device log (logcat --help for more)

security:
 disable-verity      disable dm-verity checking on userdebug builds
 enable-verity      re-enable dm-verity checking on userdebug builds
 keygen FILE
   generate adb public/private key; private key stored in FILE,
   public key stored in FILE.pub (existing files overwritten)

scripting:
 wait-for[-TRANSPORT]-STATE
   wait for device to be in the given state
   State: device, recovery, sideload, or bootloader
   Transport: usb, local, or any [default=any]
 get-state        print offline | bootloader | device
 get-serialno       print <serial-number>
 get-devpath       print <device-path>
 remount
   remount /system, /vendor, and /oem partitions read-write
 reboot [bootloader|recovery|sideload|sideload-auto-reboot]
   reboot the device; defaults to booting system image but
   supports bootloader and recovery too. sideload reboots
   into recovery and automatically starts sideload mode,
   sideload-auto-reboot is the same but reboots after sideloading.
 sideload OTAPACKAGE   sideload the given full OTA package
 root           restart adbd with root permissions
 unroot          restart adbd without root permissions
 usb           restart adb server listening on USB
 tcpip PORT        restart adb server listening on TCP on PORT

internal debugging:
 start-server       ensure that there is a server running
 kill-server       kill the server if it is running
 reconnect        kick connection from host side to force reconnect
 reconnect device     kick connection from device side to force reconnect

environment variables:
 $ADB_TRACE
   comma-separated list of debug info to log:
   all,adb,sockets,packets,rwx,usb,sync,sysdeps,transport,jdwp
 $ADB_VENDOR_KEYS     colon-separated list of keys (files or directories)
 $ANDROID_SERIAL     serial number to connect to (see -s)
 $ANDROID_LOG_TAGS    tags to be used by logcat (see logcat --help)

C:\Users\sznur>

 

Udostępnij link do tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach
dzidexx   
Otrzymana reputacja: 2207
dzidexx

Cd .. aż będziesz na c: i dopiero idź do platform.

dodana zawartość

Cd - change directory - zmieñ flder/katalog.

dodana zawartość

Ps

Na twoim screenie - post 11 nie masz pustego miejsca - od góry do dołu masz foldery i pliki.

Zmień widok na miniatury/ikony.

Udostępnij link do tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach
Bloodson212   
Otrzymana reputacja: 0
Bloodson212

udało się w powershell trzeba było wpisać cmd i dopiero dziwne w win10 od jakiegoś czasu zostało to chyba zastąpione. 

Obecnie jestem na wgrywaniu obrazu chyba z pliku flash-all.bat 

wyświetlają się jakieś dziwne rzeczy 

OKAY [ 0.031s]
finished. total time: 0.031s
target reported max download size of 494927872 bytes
sending 'radio' (48728 KB)...
OKAY [ 1.209s]
writing 'radio'...
OKAY [ 2.479s]
finished. total time: 3.689s
rebooting into bootloader...
OKAY [ 0.016s]
finished. total time: 0.016s
extracting android-info.txt (0 MB)...
extracting boot.img (12 MB)...
target reported max download size of 494927872 bytes
archive does not contain 'boot.sig'
archive does not contain 'dtbo.img'
archive does not contain 'dt.img'
extracting recovery.img (17 MB)...
archive does not contain 'recovery.sig'
extracting system.img (1904 MB)...
archive does not contain 'system.sig'
archive does not contain 'vbmeta.img'
extracting vendor.img (182 MB)...
archive does not contain 'vendor.sig'
wiping userdata...
Couldn't parse erase-block-size '0x'.
Couldn't parse logical-block-size '0x'.
Creating filesystem with parameters:
  Size: 27419729920
  Block size: 4096
  Blocks per group: 32768
  Inodes per group: 8176
  Inode size: 256
  Journal blocks: 32768
  Label:
  Blocks: 6694270
  Block groups: 205
  Reserved block group size: 1024
Created filesystem with 11/1676080 inodes and 149233/6694270 blocks
wiping cache...
Couldn't parse erase-block-size '0x'.
Couldn't parse logical-block-size '0x'.
Creating filesystem with parameters:
  Size: 104857600
  Block size: 4096
  Blocks per group: 32768
  Inodes per group: 6400
  Inode size: 256
  Journal blocks: 1024
  Label:
  Blocks: 25600
  Block groups: 1
  Reserved block group size: 7
Created filesystem with 11/6400 inodes and 1438/25600 blocks
--------------------------------------------
Bootloader Version...: angler-03.75
Baseband Version.....: angler-03.84
Serial Number........: ENU0115234200447
--------------------------------------------
checking product...
OKAY [ 0.031s]
checking version-bootloader...
OKAY [ 0.007s]
checking version-baseband...
OKAY [ 0.005s]
sending 'boot' (12825 KB)...
OKAY [ 0.832s]
writing 'boot'...
OKAY [ 0.282s]
sending 'recovery' (18081 KB)...
OKAY [ 2.282s]
writing 'recovery'...
OKAY [ 0.386s]
erasing 'system'...
OKAY [ 0.485s]
sending sparse 'system' 1/5 (479645 KB)...
OKAY [ 19.765s]
writing 'system' 1/5...
OKAY [ 6.975s]
sending sparse 'system' 2/5 (477845 KB)...

na razie czekam co dalej jak coś dam znać 

dodana zawartość

dobra wgrałem teraz bedę blokował tylko ustawie dane w tele

dodana zawartość

Cytuj

(bootloader) Please select 'YES' on screen if you want to continue...
(bootloader) Locking bootloader...
(bootloader) Locked!
OKAY [ 26.024s]
finished. total time: 26.079s

Dziękuję wszystkim za pomoc. Udało się :)

 

Edytowane przez Bloodson212

Udostępnij link do tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

Żeby dodać komentarz, musisz założyć konto lub zalogować się

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą dodawać komentarze

Dodaj konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się tutaj.

Zaloguj się teraz


 • Przeglądający   0 użytkowników

  Brak zarejestrowanych użytkowników, przeglądających tę stronę.

×