Skocz do zawartości

Polityka prywatności

Bezpieczeństwo danych osobowych użytkowników Android.com.pl to dla nas sprawa najwyższej wagi. 25 maja 2018 roku weszło w życie RODO, w związku z którym mamy obowiązek nie tylko zatroszczyć się, ale także wyjaśnić wam sposób w jaki przetwarzamy wasze dane osobowe oraz dlaczego to robimy.

Jakie dane osobowe zbieramy i w jakim celu to robimy?

Forum Android.com.pl zbiera tylko te dane osobowe, które są niezbędne do wykonywania określonych czynności, czyli w naszym przypadku jedynie do rejestracji konta użytkownika za pomocą którego możesz publikować posty i wchodzić w interakcję z innymi członkami naszej społeczności. W ich skład wchodzą następujące dane osobowe: nazwa, adres e-mail, adres IP, data logowania, data urodzenia, komunikatory (GG, MSN, ICQ, Yahoo, Jabber, Skype), strona www, zainteresowania, biografia, zawód, model telefonu, model tabletu, miejscowość zamieszkania, sieć komórkowa, płeć, szczegółowe informacje na temat używanego urządzenia (firmware, kernel, radio, recovery, theme, MODy), numer telefonu, adresy profili społecznościowych (Google+, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram).

Przetwarzanie powyższych danych osobowych ma na celu wyłącznie umożliwienie korzystania z forum dyskusyjnego Android.com.pl, zwiększenie bezpieczeństwa oraz eliminowanie ewentualnych nadużyć (uzasadniony interes prawny administratora (Art. 6 ust. 1 lit. f RODO)). Nie musisz się jednak niczego obawiać, bo twoje dane osobowe są u nas całkowicie bezpieczne - nie wydajemy ich osobom postronnym, ale może się zdarzyć, że będziemy musieli udostępnić je na wniosek organów ściągania lub w innych uzasadnionych prawnie sytuacjach.

W celu wyświetlania w serwisie reklamy dopasowanej do Twoich zainteresowań i preferencji korzystamy z rozwiązań spółki Yieldbird Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Czerskiej 8/10, 00-732 Warszawa. Yieldbird jest współadministratorem danych osobowych przetwarzanych w tym celu. Zasadnicza część uzgodnień określająca zakresy obowiązków współadministratorów, w tym zasady realizowania uprawnień użytkowników serwisu, a także lista odbiorców, którym ujawniane są dane w związku z wyświetlaniem reklamy behawioralnej, dostępna jest pod adresem link.

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Podczas przetwarzania danych osobowych mamy do czynienia z kilkoma różnymi podstawami prawnymi przetwarzania. Dane przetwarzamy m.in.:

 • do pomiarów statystycznych i wykrywania nadużyć (art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony interes administratora)
 • by możliwe było udzielenie odpowiedzi zwrotnej na przesłaną nam wiadomość (6 ust. 1 lit. b RODO)
 • w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze  (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

Przetwarzamy Twoje dane na podstawie odrębnej zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Pragniemy zaznaczyć, że dobrowolnie podając w postach, prywatnych wiadomościach, komentarzach lub mailach do nas wysłanych swoje dane osobowe, automatycznie uzyskujemy Twoją zgodę na ich przetwarzanie. Jednocześnie informujemy, że "zgoda" w rozumieniu RODO to dobrowolne, świadome, konkretne i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego zezwala na przetwarzanie jej danych osobowych.

Jak długo przetwarzamy dane osobowe?

Wszystkie podane osobowe przetwarzamy nie dłużej niż jest to niezbędne do świadczenia usług lub do momentu wycofania zgody przez użytkownika (w przypadku danych, które takiej zgody wymagają).

Jakie prawa wam przysługują?

Każdemu odwiedzającemu forum Android.com.pl przysługują następujące prawa:

 • prawo wglądu do swoich danych i otrzymania ich kopii
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych
 • prawo do poprawiania swoich danych
 • prawo do usunięcia swoich danych (tzw. "prawo do bycia zapomnianym")
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

W sprawie chęci skorzystania z któregokolwiek z wymienionych wyżej praw prosimy o kontakt za pośrednictwem adresu e-mail [email protected]

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem dobrowolnie podanych danych osobowych jest:

SmartWeb Media Sp. z o.o.
ul. Twarda 18
(Spektrum Tower, 15. piętro)
00-105 Warszawa
NIP: 5272771079
KRS:  0000620406
[email protected]

Komu udostępniamy dane osobowe?

Prowadząc portal Android.com.pl musimy udostępniać niektóre dane osobowe podmiotom z nami współpracującym oraz realizującym pewne usługi. W skład tych podmiotów wchodzą m.in. takie firmy jak Disqus, Twitter, Facebook, Google, Wykop, Oktawave Sp. z o.o., Yieldbird Sp. z o.o. Jednocześnie zaznaczamy, że każdy z tych podmiotów otrzymuje tylko tyle danych osobowych, ile jest mu niezbędne do realizacji określonej usługi. Każdy z tych podmiotów zapewnia także aktualne i dostosowane do RODO zasady przetwarzania danych osobowych.

Pliki cookies

Android.com.pl jak każda witryna w internecie wykorzystuje pliki cookies, które nierzadko są niezbędne do prawidłowego jej funkcjonowania. Dzięki nim możliwe jest m.in. prowadzenie statystyk. Jednocześnie informujemy, że pliki cookies mogą stosować także podmioty z nami współpracujące.

Każdy odwiedzający witrynę Android.com.pl może w każdej chwili dostosować pliki cookies do swoich preferencji za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej. Instrukcje co do tego znajdują się poniżej - wybierz swoją przeglądarkę i przeczytaj poradnik.

Jeśli chcesz, w każdej chwili możesz całkowicie wyłączyć obsługę plików cookies w swojej przeglądarce, ale pamiętaj, że nasz portal może przestać działać prawidłowo.

 

Polityka prywatności i plików cookies

 

Podstawowe cele Polityki prywatności
 

Polityka prywatności dotyczy przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników w związku z korzystaniem z serwisu http://forum.android.com.pl/, zwanego dalej „Serwisem”, w tym jego podstron, administrowanego przez SmartWeb Media Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Twardej 18, 00-105 Warszawa, wpisaną do prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000620406, o kapitale zakładowym 5.000 zł, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 5272771079, numer Regon: 364562049, zwaną dalej „Android.com.pl”.

Polityka prywatności zawiera obowiązujące w Serwisie zasady zbierania i wykorzystywania danych o Użytkownikach, w tym przy organizowanych konkursach oraz przy składaniu przez Użytkowników zamówień i rezerwacji na oferowane przez Android.com.pl towary i usługi.
 

Naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie Użytkownikom Serwisu ochrony prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r., Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.).
 

Informujemy, że w ramach Serwisu mogą zostać zamieszczone linki umożliwiające jego Użytkownikom bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych. Android.com.pl nie ma wpływu na prowadzoną przez ich administratorów politykę prywatności oraz wykorzystywania plików cookies. Zalecamy, aby przed skorzystaniem z zasobów oferowanych przez inne strony internetowe, każdy Użytkownik zapoznał się z dokumentem dotyczącym polityki prywatności oraz wykorzystywania plików cookies, jeżeli zostały one udostępnione, a w razie ich braku skontaktował się z redakcją danej strony celem uzyskania informacji na ten temat.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych w związku z korzystaniem z Serwisu jest SmartWeb Media Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Twardej 18, 00-105 Warszawa, wpisaną do prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000620406, o kapitale zakładowym 5.000 zł, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 5272771079, numer Regon: 364562049.

Zasady zbierania danych osobowych i informacji

 1. W czasie przeglądania zawartości Serwisu przez Użytkowników, automatycznie zbierane są informacje dotyczące korzystania z Serwisu przez Użytkowników oraz ich adresy IP w oparciu o analizę logów dostępowych, np. typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, data i czas odwiedzin, liczba połączeń, liczba otwieranych podstron Serwisu, przeglądane treści.
   
 2. W momencie otworzenia podstrony Serwisu „Salony” Użytkownik otrzymuje zapytanie, czy wyraża zgodę na udostępnienie jego lokalizacji. Wyrażenie zgody następuje poprzez wybranie pola „Udostępnij położenie”. Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na udostępnienie swojej lokalizacji powinien zamknąć okno zapytania. Użytkownik może wyrazić zgodę na udostępnianie swojej lokalizacji także poprzez odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej, z której korzysta do przeglądania zawartości Serwisu. Użytkownik może w każdym czasie cofnąć pozwolenie na podawanie jego lokalizacji przez przeglądarkę poprzez takie jej ustawienia, aby Użytkownik każdorazowo był pytany o zezwolenie na odczytanie jego lokalizacji. Zalecamy zapoznanie się z treścią „Pomocy” przeglądarki internetowej.
   
 3. Samo przeglądanie zawartości Serwisu nie wymaga podawania przez Użytkownika jego danych osobowych.
   
 4. Korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu może zostać poprzedzone procesem rejestracji, z którym może wiązać się podanie przez Użytkownika jego danych osobowych. W takim przypadku niepodanie przez Użytkownika danych osobowych może ograniczyć mu korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu.
   
 5. W ramach Serwisu zamieszczone są formularz kontaktowy oraz formularza zamówienia na oferowane przez Android.com.pl towary i usługi. Wypełnienie formularzy wiąże się z podaniem przez Użytkownika określonych danych osobowych.
 6. Podanie danych osobowych przez Użytkownika będzie również wymagane w celu zgłoszenia swojego udziału w konkursie organizowanym w ramach Serwisu.
 
Zakres gromadzonych danych i informacji oraz sposób ich wykorzystywania
 
 1. Użytkownik Serwisu może zostać poproszony o podanie następujących danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail), hasła, pseudonim, płeć, model używanego urządzenia, sieci komórkowej, oprogramowania,. Dane osobowe, których podanie przez Użytkownika jest niezbędne do korzystania z poszczególnych funkcjonalności Serwisu są każdorazowo oznaczone i wyróżnione od danych, których podanie zależy od uznania Użytkownika.
   
 2. Dane osobowe gromadzone podczas procesu rejestracji są wykorzystywane do umożliwienia Użytkownikowi zalogowania się do Serwisu lub jego podstron w celu skorzystania z funkcjonalności, do których dostęp poprzedzony jest procesem rejestracji oraz do realizacji zobowiązań Android.com.pl wobec Użytkownika.
 3. Jeśli Użytkownik zgłosił swój udział w konkursie organizowanym w ramach Serwisu, zgromadzone w ten sposób dane osobowe są wykorzystywane dla celów związanych z konkursem, w którym Użytkownik wziął udział. W przypadku zdobycia przez Użytkownika nagrody jego dane teleadresowe mogą zostać przekazane podmiotowi świadczącemu usługi kurierskie w celu doręczenia nagrody, jeśli Użytkownik wyrazi na to zgodę. Szczegółowe warunki konkursu określa każdorazowo Regulamin konkursu.
   
 4. Dane osobowe zamieszczone przez Użytkownika w formularzu kontaktowym są wykorzystywane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie złożone przez Użytkownika Serwisu.
   
 5. W przypadku, gdy Użytkownik Serwisu złożył zamówienie na usługę świadczoną drogą elektroniczną, której przedmiotem jest bezpłatne dostarczanie newsletterów lub w inny sposób wyraził zgodę na ich otrzymywanie, uzyskany adres poczty elektronicznej (adres e-mail) jest dodawany do listy e-mailingowej i jest wykorzystywany w celu wysłania Użytkownikowi newslettera.
   
 6. W przypadku dokonania rejestracji oraz złożenia zamówienia w sklepie internetowym prowadzonym przez Android.com.pl zebrane w ten sposób dane osobowe służą do założenia Konta Klienta, obsługi i realizacji zamówień. 
 7. Zebrane dane służą także do ustalania profilu Użytkownika i pozwalają na dostosowanie zawartości Serwisu oraz newsletterów do jego potrzeb. Przetwarzanie wskazanych danych zawsze odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz zgodnie z ustawią z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
   
 8. Informacje zbierane automatycznie wykorzystywane są do zarządzania Serwisem, stwierdzania ewentualnych zagrożeń bezpieczeństwa, badania ruchu Użytkowników w ramach Serwisu oraz w celach statystycznych, w tym z wykorzystaniem narzędzia Google Analytics, np. o regionie, z którego nastąpiło połączenie, numerze IP, dacie i czasie połączenia, źródle i liczbie połączeń, liczbie otwieranych podstron Serwisu lub do personalizacji zawartości podstron Serwisu. Informacje te nie są w żaden sposób łączone z danymi osobowymi Użytkownika Serwisu i nie są wykorzystywane do określenia tożsamości Użytkownika. Zakres informacji zbieranych automatycznie zależy od ustawień przeglądarki internetowej Użytkownika. Użytkownik powinien sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki, aby dowiedzieć się jakie informacje są udostępniane przez przeglądarkę automatycznie lub w celu dokonania zmiany tych ustawień. W tym celu zalecamy zapoznanie się z treścią „Pomocy” przeglądarki internetowej. Kliknij, aby zapoznać się z informacjami dotyczącymi zablokowania narzędzia Google Analytics.
 9. Informujemy, że na podstawie obowiązujących przepisów prawa możemy zostać zobowiązani przez upoważnione do tego organy państwa do ujawnienia danych, w tym adresu IP Użytkownika Serwisu.
 
Zasady przetwarzania danych osobowych
 
 1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika, którego dotyczą dane osobowe oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Android.com.pl, jako administratora danych, do przetwarzania danych osobowych Użytkownika.
 2. Wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych następuje w szczególności poprzez zaznaczenie wskazanego pola podczas procedury mającej na celu umożliwienie Użytkownikowi korzystanie z wybranych funkcjonalności Serwisu, np. na formularzu.
   
 3. Android.com.pl nie udostępnia zgromadzonych danych osobom trzecim, chyba że po uzyskaniu uprzedniej wyraźnej zgody Użytkownika, którego dane dotyczą (np. w przypadku zdobycia przez Użytkownika nagrody jego dane teleadresowe mogą zostać przekazane podmiotowi świadczącemu usługi kurierskie w celu doręczenia nagrody w konkursie, jeśli Użytkownik wyrazi na to zgodę, w przypadku złożenia zamówienia na towary oferowane przez Android.com.pl niezbędne dane mogą zostać przekazane podmiotowi uczestniczącemu w realizacji zamówienia w celu dostarczenia zamówionych towarów) lub jeśli obowiązek przekazania danych osobowych wynika z przepisów prawa.
 4. Android.com.pl, jako administrator danych osobowych, może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych zebranych w ramach Serwisu, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 5. W celu wyświetlania w serwisie reklamy dopasowanej do Twoich zainteresowań i preferencji korzystamy z rozwiązań spółki Yieldbird Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Czerskiej 8/10, 00-732 Warszawa. Yieldbird jest współadministratorem danych osobowych przetwarzanych w tym celu. Zasadnicza część uzgodnień określająca zakresy obowiązków współadministratorów, w tym zasady realizowania uprawnień użytkowników serwisu, a także lista odbiorców, którym ujawniane są dane w związku z wyświetlaniem reklamy behawioralnej, dostępna jest pod adresem link.
 
Uprawnienia Użytkowników
 
 1. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.
   
 2. Użytkownik Serwisu ma prawo do uzyskania informacji, czy i w jakim zakresie są przetwarzane jego dane osobowe, a także informacji o celu i zakresie przetwarzania jego danych osobowych. W tym celu powinien skontaktować się z Android.com.pl w sposób wskazany w części zatytułowanej „Kontakt”.
 3. Użytkownik może w każdym czasie zmienić adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który wysyłany jest newsletter lub zrezygnować z usługi, której przedmiotem jest bezpłatne dostarczanie newsletterów, klikając na link Newsletter umieszczony w stopce każdego newslettera, wpisując w odpowiednim polu swój adres poczty elektronicznej (adres e-mail), a następnie wybierając przycisk „Wypisz się”.
 
Pliki cookies
 
 1. W Serwisie wykorzystujemy pliki typu cookies, czyli małe pliki tekstowo-numeryczne, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym Użytkownika (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu Użytkownika, z którego dokonano połączenia z Serwisem) podczas przeglądania Serwisu i pozwalają na późniejszą identyfikację Użytkownika w przypadku ponownego połączenia z Serwisem z urządzenia (np. komputera, telefonu), na którym zostały zapisane.
   
 2. Pliki cookies zbierają dane dotyczące korzystania z Serwisu przez Użytkownika, a ich głównym celem jest ułatwienie Użytkownikowi korzystania z Serwisu, dostosowywanie Serwisu do potrzeb i oczekiwań danego Użytkownika (personalizacja podstron Serwisu), badanie ruchu Użytkowników w ramach Serwisu.
   
 3. W Serwisie wykorzystujemy pliki cookies Google Adwords. Google AdWords wykorzystuje technologię plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia oceny poprawności i skuteczności prowadzonej działalności reklamowej z wykorzystaniem sieci AdWords usług takich jak:

  • remarketing,
  • kategorie zainteresowań,
  • podobni odbiorcy,
  • inne rodzaje reklam opartych na zainteresowaniach,
  • kierowanie demograficzne i na lokalizację.
    
 4. Korzystamy z usług retargetingu personalizowanego, które pozwalają dostarczać Państwu najbardziej trafne reklamy związane z treściami oglądanymi w naszych serwisach. Reklamy te wyświetlane są w oparciu o Państwa aktywność w serwisie. Oczywiście mogą Państwo wypisać się z tego typu usług postępując zgodnie z instrukcją na stronie: http://www.rtbhouse.com/pl/privacy/ (wystarczy kliknąć OPT OUT), bądź ustawiając odpowiednie opcje w przeglądarce internetowej. 

 5. Wykorzystujemy następujące rodzaje plików cookies:
   
  • sesyjne pliki cookies, które zbierają informacje o czynnościach Użytkownika i istnieją tylko w czasie trwania danej sesji, która rozpoczyna się w momencie otworzenia strony Serwisu i kończy jej zamknięciem,
    
  • trwałe pliki cookies, które są przechowywane na urządzeniu teleinformatycznym Użytkownika (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu Użytkownika, z którego dokonano połączenia z Serwisem) i pozostają w nim przez dłuższy czas po zamknięciu przeglądarki internetowej,
    
  • własne pliki cookies zamieszczane przez Serwis Android.com.pl oraz cookies umieszczane przez podmioty trzecie, zatwierdzone przez Android.com.pl, w tym cookies narzędzia Google Analytics, używane do analizy działań Użytkowników Serwisu w celach statystycznych.

 

Pliki cookies zamieszczane przez Serwis Android.com.pl oraz cele, do których są wykorzystywane:

Nazwa Cookies Rodzaj Cookies Cel zapisania Cookies Czas ważności Cookies
PHPSESSID Sesyjne Przechowuje identyfikator sesji. Jest niezbędny do przechowania informacji o fakcie bycia zalogowanym w serwisie. Do końca sesji

 

Pliki cookies umieszczane na stronie Android.com.pl przez podmioty trzecie oraz cele, do których są wykorzystywane:

 

GOOGLE ADWORDS
Nazwa Cookies Rodzaj Cookies Cel zapisania Cookies Czas ważności Cookies
PREF Trwałe Pomaga personalizować reklamy w swoich usługach (np. w wyszukiwarce) – zwłaszcza wtedy, gdy użytkownik nie jest zalogowany na swoje konto Google. 2 lata (od ostatniej aktualizacji)
id Trwałe Używane do celów reklamowych poza stronami Google pochodzący z domeny doubleclick.net 2 lata (od ostatniej aktualizacji)
drt_, FLC, NID Trwałe Ciasteczko serwera reklam .googleads.g.doubleclick.net. Zbiera informacje o działaniach użytkownika po kliknięciu w reklamę Google Adwords oraz przekazuje z powrotem informacje o konwersjach. 12 godzin (od ostatniej aktualizacji)

 

GOOGLE ANALYTICS
Nazwa Cookies Rodzaj Cookies Cel zapisania Cookies Czas ważności Cookies
_UTMA Trwałe Używane do rozróżniania użytkowników i sesji. Cookie jest aktualizowany i za każdym razem dane są wysyłane do Google Analytics. 2 lata (od ostatniej aktualizacji)
_UTMB Trwałe Jest odpowiedzialne za przechowywanie informacji na temat danej odwiedziny 30 min (od ostatniej aktualizacji)
_UMTC Sesyjne Ciasteczko _utmc współpracuje z _utmb i jego zadaniem jest ustalenie, czy należy rozpocząć śledzenie nowej odwiedziny, czy też zbierane dane powinny zostać zaliczone do starej. Zawiera tylko informację o unikalnym identyfikatorze witryny i wygasa po zamknięciu okna przeglądarki. Do końca sesji
_UMTZ Trwałe Zawiera ono informację na temat źródeł odwiedzin. Dzięki niemu możliwe jest policzenie odwiedzin z wyszukiwarek oraz danych z kampanii marketingowych 6 miesięcy (od ostatniej aktualizacji)
_UMTV Trwałe Przechowuje identyfikator sesji. Jest niezbędny do przechowania informacji o fakcie bycia zalogowanym w serwisie. 2 lata (od ostatniej aktualizacji)
 
YOUTUBE
Nazwa Cookies Rodzaj Cookies Cel zapisania Cookies Czas ważności Cookies
PREF Trwałe Ten plik cookie jest używany przez serwis Google do przechowywania preferencji i informacji o użytkowniku istotnych dla działania Map Google. 10 lat (od ostatniej aktualizacji)
Visitor_info1_Live Trwałe Ten plik cookie jest używany przez serwis Youtube do przechowywania preferencji użytkownika na stronach zawierających treści wideo. 8 miesięcy (od ostatniej aktualizacji)
Use_Hitbox Trwałe Ten plik cookie jest używany przez serwis Youtube do przechowywania preferencji użytkownika na stronach zawierających treści wideo. Do końca sesji
 
GOOGLE MAPS
Nazwa Cookies Rodzaj Cookies Cel zapisania Cookies Czas ważności Cookies
PREF Trwałe Ten plik cookie jest używany przez serwis Google do przechowywania preferencji i informacji o użytkowniku istotnych dla działania Map Google. 2 lata (od ostatniej aktualizacji)
 
FACEBOOK
Nazwa Cookies Rodzaj Cookies Cel zapisania Cookies Czas ważności Cookies
datr Trwałe Ten plik cookie jest zapisywany, gdy przeglądarka WWW uzyska dostęp do serwisu facebook.com. Plik umożliwia rozpoznawanie podejrzanych prób logowania, a tym samym zapewnienie większego bezpieczeństwa użytkownikom. Na przykład używany jest do sygnalizowania nieudanych prób logowania lub tworzenia wielu kont służących do rozsyłania spamu. 2 lata (od ostatniej aktualizacji)

 

Zasady ochrony prywatności w serwisach podmiotów trzecich:

 

FACEBOOK Android.com.pl umieszcza na stronach swojego Serwisu przyciski "Lubię to" i "Udostępnij" powiązane z serwisem Facebook. W tym celu w odpowiednich sekcjach i stronach umieszczany jest kod odwołujący się do serwisu Facebook. Używając przycisku "Lubię to" lub rekomendując obraz bądź sekcję strony, Użytkownik loguje się w serwisie Facebook, w którym obowiązuje polityka prywatności firmy Facebook. Z polityką tą można zapoznać się pod sąsiednimi linkami. Polityka prywatności FACEBOOK Zasady wykorzystywania danych
YOUTUBE Android.com.pl osadza na stronach swojego Serwisu klipy wideo udostępniane z serwisu YouTube. W tym celu w odpowiednich sekcjach i stronach umieszczany jest kod odwołujący się do serwisu YouTube. YouTube śledzi odtwarzanie klipów wideo, a śledzenie to odbywa się zgodnie z polityką prywatności Youtube, która jest dostępna pod sąsiednim linkiem. Polityka prywatności YOUTUBE
PINTEREST Android.com.pl umieszcza na stronach swojego serwisu przyciski dodawania wpisów na Pinterest, które są powiązane z serwisem Pinternest. W tym celu w odpowiednich sekcjach i stronach umieszczany jest kod odwołujący się do serwisu Pinternest. Dodając wpis, Użytkownik loguje się w serwisie Pinternest, w którym obowiązuje polityka prywatności firmy Pinternest. Z polityką prywatności można zapoznać się pod sąsiednim linkiem. Polityka prywatności PINTEREST

 

 1. W plikach cookies nie są przechowywane informacje stanowiące dane osobowe Użytkowników Serwisu. Pliki cookies nie są wykorzystywane do określenia tożsamości Użytkownika.
   
 2. Pliki cookies są wykorzystywane w Serwisie za zgodą Użytkownika.
   
 3. Zgoda może zostać wyrażona przez Użytkownika poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w urządzeniu telekomunikacyjnym wykorzystywanym przez Użytkownika do przeglądania zawartości Serwisu.
   
 4. Użytkownik może w każdym czasie cofnąć lub zmienić zakres wcześniej wyrażonej zgody na wykorzystywanie w Serwisie plików cookies oraz usunąć je ze swojej przeglądarki.
   
 5. Użytkownik Serwisu może również w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć cookies w swojej przeglądarce przez takie jej ustawienia, aby blokowała cookies lub ostrzegała Użytkownika przed zapisaniem pliku cookies na urządzeniu, z którego korzysta do przeglądania zawartości Serwisu. W takim przypadku może się jednak zdarzyć, że korzystanie z Serwisu będzie mniej wydajne, Użytkownik nie będzie miał dostępu do niektórych treści, nie będzie mógł skorzystać z niektórych funkcjonalności Serwisu, a w skrajnych przypadkach może zostać całkowicie zablokowane poprawne wyświetlanie stron Serwisu.
   
 6. Poniżej przedstawiamy informacje jak wyłączyć oraz włączyć pliki cookies w najczęściej używanych przeglądarkach internetowych:

 

INTERNET EXPLORER W wyszukiwarce Internet Explorer kliknąć :
 1. "Narzędzia"
 2. "Opcje internetowe"
 3. "Blokuj wszystkie cookies"
Więcej informacji - Internet Explorer
GOOGLE CHROME W wyszukiwarce Google Chrome kliknąć :
 1. "Menu Chrome" w prawym górnym rogu
 2. "Ustawienia"
 3. "Pokaż ustawienia zaawansowane"
 4. "Ustawienia treści" w sekcji prywatność
 5. "Zablokuj pliki cookie i dane z witryn innych firm"
Więcej informacji - Chrome
FIREFOX W wyszukiwarce Firefox kliknąć :
 1. "Narzędzia"
 2. "Opcje"
 3. "Prywatność"
 4. Z listy Program Firefox "Będzie używał ustawień użytkownika"
 5. Wybrać odpowiednią opcję
Więcej informacji - Firefox
OPERA W wyszukiwarce Opera kliknąć:
 1. "Ustawienia"
 2. "Preferencje"
 3. "Zaawansowane"
 4. "Ciasteczka"
 5. Wybrać odpowiednią opcję
Więcej informacji - Opera
SAFARI W wyszukiwarce Safari kliknąć:
 1. "Ustawienia" w prawym górnym rogu
 2. "Preferencje"
 3. "Prywatność"
 4. Wybrać odpowiednią opcję
Więcej informacji - Safari
TELEFONY KOMÓRKOWE Telefony komórkowe - otwórz Internet, wybierz "Ustawienia", "Prywatność" i przejdź do ustawień cookies.  
 

Zabezpieczenie danych osobowych

Serwis jest zabezpieczony w środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę danych osobowych przetwarzanych przez Android.com.pl przed ich modyfikacją, zniszczeniem, nieuprawnionym dostępem i ujawnieniem lub pozyskaniem oraz ich utratą, a także przetwarzaniem z naruszeniem przepisów określających zasady postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych.
Dostęp do przetwarzania danych osobowych Użytkowników ma tylko ograniczona liczba pracowników Android.com.pl, którzy posiadają upoważnienie nadane im przez Android.com.pl, jako administratora danych.

Kontakt
 

Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych Użytkowników Systemu oraz wykorzystywaniem plików cookies, w tym dotyczące niniejszej "Polityki prywatności i plików cookies" prosimy kierować na adres: SmartWeb Media Sp. z o.o., ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, [email protected]

Na adres: SmartWeb Media Sp. z o.o., ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, [email protected] Użytkownik może również skontaktować się z nami w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jakim zakresie Android.com.pl przetwarza dane Użytkownika, o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych Użytkownika Serwisu, a także w celu dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania lub usunięcia.Zmiany polityki prywatności Android.com.pl

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.

Wyłączenie odpowiedzialności

Android.com.pl nie bierze na siebie odpowiedzialności za zamieszczone reklamy.

Forum Android.com.pl, SmartWeb Media Sp. z o.o., ul. Twarda 18, 00-105, Warszawa

Usługi zewnętrzne

Google Analytics
Google Analytics to usługa analityczna świadczona przez Google Inc. ("Google"). Google wykorzystuje zebrane dane do śledzenia i sprawdzania korzystania z tej strony internetowej w celu przygotowywania raportów dotyczących jej działań i udostępniania ich innym usługom Google.
Usługa IPS AntySpam
IPS Spam Defense przekazuje do usługi adres e-mail i adres IP zarejestrowanego użytkownika, aby określić prawdopodobieństwo, że zarejestrowane konto nie jest źródłem spamu.
Niewidoczna reCAPTCHA
Ta strona używa CAPTCHA w celu sprawdzenia, że osobą wykonującą określone czynności jest człowiek a nie robot. Dostawca CAPTCHA może ustawić plik cookie sesji i uzyskać informacje o przeglądarce internetowej i urządzeniu uzyskującym dostęp do tej witryny.
x