Skocz do zawartości
JustArchi

ArchiDroid | Skarbnica Wiedzy

  Rekomendowane odpowiedzi

  JustArchi

  Z racji tego, że utrzymuję maksymalny porządek, czystość/jakość kodu i implementację najnowszych technologii (takich jak np. aroma) postanowiłem się podzielić użytecznymi linkami dla "samonauki" na bazie ArchiDroida.

  Jeśli ktoś nie jest w temacie to ArchiDroid to jeden z najbardziej skomplikowanych ROMów pod kwestią "wnętrzności", czyli tego co nie jest widoczne dla przeciętnego użytkownika.

  Wszystko co znajdziecie w tym temacie bazuje na rozwiązaniach SGS3 I9300, aczkolwiek duża część z nich jest ogromnie uniwersalna dzięki mojemu "podejściu" do kwestii budowy custom romów, dzięki temu przeportowanie AD na inne urządzenie oparte o armv7a to kwestia 20-30 minut. Uważam to za spory sukces (Przykład: MrturDroid na Nexusa 4)

  Ale do rzeczy...

  Temat został stworzony dla osób, które chciałyby zacząć przygodę w tworzeniu swoich własnych romów.

  Będę go uzupełniał w miarę wolnego czasu. Pierw pojawią się bardziej zaawansowane porady, a te najbardziej podstawowe zostawię sobie na koniec, jako że większa część osób je zna i może się nimi podzielić. Idea tematu jest dość prosta - naszym developerom też się coś należy, a moja skrzynka PM staje się pełna w ciągu tygodnia ;).

  Skarbnica wiedzy do własnoręcznej nauki:

  Mój GitHub

  Mój profil na XDA

  ArchiDroid

  ArchiDroid na XDA

  98ArchiDroid_RunOnce

  99ArchiDroid_Init

  Rzeczy, które trzeba już mieć w małym palcu - http://forum.android.com.pl/f551/kompendium-wiedzy-odin-bootloader-recovery-backup-rom-root-sudden-death-300314/ . W szczególności słowniczek pojęć i rozeznanie w temacie (na bazie SGS3).

  Słowniczek nowych pojęć, które musisz znać:

  Bash - Język skryptowy, a konkretniej powłoka systemowa. Android domyślnie korzysta z powłoki sh - shell, ale bash sam w sobie jest tylko rozszerzeniem shella, więc skrypty zachowują dużą kompatybilność. Skrypty w bashu to najprostsza i najskuteczniejsza metoda zaawansowanego przygotowywania systemu operacyjnego (romu).

  init.d - Folder ze skryptami wykonywanymi podczas bootowania. Skrypty są wykonywane przez kernel jako user root i napisane w Bash'u.

  #1 Permissions

  Jak dobrze wiemy odpowiednie accessy to coś co chcemy mieć. Temat accessów przewija się co chwila w zasadzie bo nie ma jednej i uniwersalnej metody na ustawienie całego Androida.

  Również spotkałem się z tym problemem i już jakiś czas temu w moim ArchiDroidzie zastosowałem podwójny system permissions. Na czym polega? Instalator Aroma ustawia odpowiednie dla większości accessy, które bez problemu sobie działają, a skrypt post-instalacyjny permfix załatwia resztę.

  Tutaj nieco więcej o tym, prosto z changeloga ArchiDroida 1.4.1:

  1.4.1

  - [EXPERIMENTAL] Fixed very important permission issues.

  # It now works a bit different. I've cleaned up permissions and made them as universal as I could.

  # There are 2 stages now - aroma stage and android stage.

  # Aroma stage is same as before - permissions are set during the installation.

  # Android stage is something new, implemented by me to ensure that everything is allright.

  # After an initital sleep of 2 minutes (to make sure system is fully loaded) on the first boot my new script 98archidroid_permfix will be called from /system/etc/init.d.

  # It basicly checks if everything is allright with proper permissions and if not - it fixes permissions so they're always up to date and fixed.

  # After clean finish it automatically delete itself to prevent being called on the next boot.

  # This is a very professional way to deal with a permissions, we're calling it directly from loaded system so we're sure that system is fully loaded and permission are finally set in the initial stage.

  # Probably I've just fixed a million of problems which may or may not arrive in the future. We're now sure that permissions are ok after installation.

  # I highly recommend to NOT reboot or shut down system before first 4-5 minutes of running on the first boot.

  # Even if something like that happen my script should be automatically executed on the second boot and fix broken permissions made by first instance anyway.

  # But I didn't test it for such thing and I can't assure you that everything will work as it should.

  # That shouldn't be a problem anyway because my script only modifies already broken permissions (not everyone) so it could only be better, not worse.

  # As for now I left debug log in /sdcard/fix_permissions.log. If you're interested in that feel free to browse around after these 5 minutes of work.

  # I'm going to remove this log in the next release after being sure that it works like a charm.

  No i oczywiście sam kod.

  /system/etc/init.d/zzzArchiDroid_PermFix

  #!/system/bin/sh
  
  # ArchiDroid Universal Fix Permissions Script
  # [email protected]
  
  # Coming from https://github.com/CyanogenMod/android_bootable_recovery/blob/jellybean/utilities/fix_permissions
  
  # Not Disabled
  #exit 0
  
  # ArchiDroid Semaphore
  # Wait until we see some android processes to consider boot is more or less complete (credits to AndiP71)
  
  # NOTICE: We've already finished runonce and init scripts so it shouldn't be needed anyway but let's make sure
  while ! pgrep com.android ; do
   sleep 1
  done
  
  # Now that is checked, let's just wait another tiny little bit
  sleep 10
  
  VERSION="2.04"
  
  # Defaults
  DEBUG=0 # Debug off by default
  LOGGING=1 # Logging on by default
  VERBOSE=1 # Verbose on by default
  
  # Messages
  UID_MSG="Changing user ownership for:"
  GID_MSG="Changing group ownership for:"
  PERM_MSG="Changing permissions for:"
  
  # Programs needed
  ECHO="busybox echo"
  GREP="busybox grep"
  EGREP="busybox egrep"
  CAT="busybox cat"
  CHOWN="busybox chown"
  CHMOD="busybox chmod"
  MOUNT="busybox mount"
  UMOUNT="busybox umount"
  CUT="busybox cut"
  FIND="busybox find"
  LS="busybox ls"
  TR="busybox tr"
  TEE="busybox tee"
  TEST="busybox test"
  SED="busybox sed"
  RM="busybox rm"
  WC="busybox wc"
  EXPR="busybox expr"
  DATE="busybox date"
  
  # Initialise vars
  CODEPATH=""
  UID=""
  GID=""
  PACKAGE=""
  REMOVE=0
  NOSYSTEM=0
  ONLY_ONE=""
  SIMULATE=0
  SYSREMOUNT=0
  SYSMOUNT=0
  DATAMOUNT=0
  SYSSDMOUNT=0
  FP_STARTTIME=$( $DATE +"%m-%d-%Y %H:%M:%S" )
  FP_STARTEPOCH=$( $DATE +%s )
  if $TEST "$SD_EXT_DIRECTORY" = ""; then
    #check for mount point, /system/sd included in tests for backward compatibility
    for MP in /sd-ext /system/sd;do
      if $TEST -d $MP; then
        SD_EXT_DIRECTORY=$MP
        break
      fi
    done
  fi
  fp_usage()
  {
   $ECHO "Usage $0 [OPTIONS] [APK_PATH]"
   $ECHO "   -d     turn on debug"
   $ECHO "   -f     fix only package APK_PATH"
   $ECHO "   -l     disable logging for this run (faster)"
   $ECHO "   -r     remove stale data directories"
   $ECHO "         of uninstalled packages while fixing permissions"
   $ECHO "   -s     simulate only"
   $ECHO "   -u     check only non-system directories"
   $ECHO "   -v     disable verbosity for this run (less output)"
   $ECHO "   -V     print version"
   $ECHO "   -h     this help"
  }
  
  fp_parseargs()
  {
   # Parse options
   while $TEST $# -ne 0; do
     case "$1" in
      -d)
        DEBUG=1
      ;;
      -f)
        if $TEST $# -lt 2; then
         $ECHO "$0: missing argument for option $1"
         exit 1
        else
         if $TEST $( $ECHO $2 | $CUT -c1 ) != "-"; then
           ONLY_ONE=$2
           shift;
         else
           $ECHO "$0: missing argument for option $1"
           exit 1
         fi
        fi
      ;;
      -r)
        REMOVE=1
      ;;
      -s)
        SIMULATE=1
      ;;
      -l)
        if $TEST $LOGGING -eq 0; then
         LOGGING=1
        else
         LOGGING=0
        fi
      ;;
      -v)
        if $TEST $VERBOSE -eq 0; then
         VERBOSE=1
        else
         VERBOSE=0
        fi
      ;;
      -u)
        NOSYSTEM=1
      ;;
      -V)
        $ECHO "$0 $VERSION"
        exit 0
      ;;
      -h)
        fp_usage
        exit 0
      ;;
      -*)
        $ECHO "$0: unknown option $1"
        $ECHO
        fp_usage
        exit 1
      ;;
     esac
     shift;
   done
  }
  
  fp_print()
  {
   [email protected]
   if $TEST $LOGGING -eq 1; then
     $ECHO $MSG | $TEE -a $LOG_FILE
   else
     $ECHO $MSG
   fi
  }
  
  fp_start()
  {
   if $TEST $SIMULATE -eq 0 ; then
     if $TEST $( $GREP -c " /system " "/proc/mounts" ) -ne 0; then
      DEVICE=$( $GREP " /system " "/proc/mounts" | $CUT -d ' ' -f1 )
      if $TEST $DEBUG -eq 1; then
        fp_print "/system mounted on $DEVICE"
      fi
      if $TEST $( $GREP " /system " "/proc/mounts" | $GREP -c " ro " ) -ne 0; then
        $MOUNT -o remount,rw $DEVICE /system
        SYSREMOUNT=1
      fi
     else
      $MOUNT /system > /dev/null 2>&1
      SYSMOUNT=1
     fi
  
     if $TEST $( $GREP -c " /data " "/proc/mounts" ) -eq 0; then
      $MOUNT /data > /dev/null 2>&1
      DATAMOUNT=1
     fi
  
     if $TEST -e /dev/block/mmcblk0p2 && $TEST $( $GREP -c " $SD_EXT_DIRECTORY " "/proc/mounts" ) -eq 0; then
      $MOUNT $SD_EXT_DIRECTORY > /dev/null 2>&1
      SYSSDMOUNT=1
     fi
   fi
   if $TEST $( $MOUNT | $GREP -c /sdcard ) -eq 0; then
     LOG_FILE="/data/archidroid_fix_permissions.log"
   else
     LOG_FILE="/sdcard/archidroid_fix_permissions.log"
   fi
   if $TEST ! -e "$LOG_FILE"; then
     > $LOG_FILE
   fi
  
   fp_print "$0 $VERSION started at $FP_STARTTIME"
  }
  
  fp_chown_uid()
  {
   FP_OLDUID=$1
   FP_UID=$2
   FP_FILE=$3
  
   #if user ownership doesn't equal then change them
   if $TEST "$FP_OLDUID" != "$FP_UID"; then
     if $TEST $VERBOSE -ne 0; then
      fp_print "$UID_MSG $FP_FILE from '$FP_OLDUID' to '$FP_UID'"
     fi
     if $TEST $SIMULATE -eq 0; then
      $CHOWN $FP_UID "$FP_FILE"
     fi
   fi
  }
  
  fp_chown_gid()
  {
   FP_OLDGID=$1
   FP_GID=$2
   FP_FILE=$3
  
   #if group ownership doesn't equal then change them
   if $TEST "$FP_OLDGID" != "$FP_GID"; then
     if $TEST $VERBOSE -ne 0; then
      fp_print "$GID_MSG $FP_FILE from '$FP_OLDGID' to '$FP_GID'"
     fi
     if $TEST $SIMULATE -eq 0; then
      $CHOWN :$FP_GID "$FP_FILE"
     fi
   fi
  }
  
  fp_chmod()
  {
   FP_OLDPER=$1
   FP_OLDPER=$( $ECHO $FP_OLDPER | cut -c2-10 )
   FP_PERSTR=$2
   FP_PERNUM=$3
   FP_FILE=$4
  
   #if the permissions are not equal
   if $TEST "$FP_OLDPER" != "$FP_PERSTR"; then
     if $TEST $VERBOSE -ne 0; then
      fp_print "$PERM_MSG $FP_FILE from '$FP_OLDPER' to '$FP_PERSTR' ($FP_PERNUM)"
     fi
     #change the permissions
     if $TEST $SIMULATE -eq 0; then
      $CHMOD $FP_PERNUM "$FP_FILE"
     fi
   fi
  }
  
  fp_all()
  {
   FP_NUMS=$( $CAT /data/system/packages.xml | $EGREP "^<package.*serId" | $GREP -v framework-res.apk | $GREP -v com.htc.resources.apk | $WC -l )
   I=0
   $CAT /data/system/packages.xml | $EGREP "^<package.*serId" | $GREP -v framework-res.apk | $GREP -v com.htc.resources.apk | while read all_line; do
     I=$( $EXPR $I + 1 )
     fp_package "$all_line" $I $FP_NUMS
   done
  }
  
  fp_single()
  {
   FP_SFOUND=$( $CAT /data/system/packages.xml | $EGREP "^<package.*serId" | $GREP -v framework-res.apk | $GREP -v com.htc.resources.apk | $GREP -i $ONLY_ONE | wc -l )
   if $TEST $FP_SFOUND -gt 1; then
     fp_print "Cannot perform single operation on $FP_SFOUND matched package(s)."
     elif $TEST $FP_SFOUND = "" -o $FP_SFOUND -eq 0; then
     fp_print "Could not find the package you specified in the packages.xml file."
   else
     FP_SPKG=$( $CAT /data/system/packages.xml | $EGREP "^<package.*serId" | $GREP -v framework-res.apk | $GREP -v com.htc.resources.apk | $GREP -i $ONLY_ONE )
     fp_package "${FP_SPKG}" 1 1
   fi
  }
  
  fp_package()
  {
   pkgline=$1
   curnum=$2
   endnum=$3
   CODEPATH=$( $ECHO $pkgline | $SED 's%.* codePath="\(.*\)".*%\1%' | $CUT -d '"' -f1 )
   PACKAGE=$( $ECHO $pkgline | $SED 's%.* name="\(.*\)".*%\1%' | $CUT -d '"' -f1 )
   UID=$( $ECHO $pkgline | $SED 's%.*serId="\(.*\)".*%\1%' | $CUT -d '"' -f1 )
   GID=$UID
   APPDIR=$( $ECHO $CODEPATH | $SED 's%^\(.*\)/.*%\1%' )
   APK=$( $ECHO $CODEPATH | $SED 's%^.*/\(.*\..*\)$%\1%' )
  
   #debug
   if $TEST $DEBUG -eq 1; then
     fp_print "CODEPATH: $CODEPATH APPDIR: $APPDIR APK:$APK UID/GID:$UID:$GID"
   fi
  
   #check for existence of apk
   if $TEST -e $CODEPATH; then
     fp_print "Processing ($curnum of $endnum): $PACKAGE..."
  
     #lets get existing permissions of CODEPATH
     OLD_UGD=$( $LS -ln "$CODEPATH" )
     OLD_PER=$( $ECHO $OLD_UGD | $CUT -d ' ' -f1 )
     OLD_UID=$( $ECHO $OLD_UGD | $CUT -d ' ' -f3 )
     OLD_GID=$( $ECHO $OLD_UGD | $CUT -d ' ' -f4 )
  
     #apk source dirs
     if $TEST "$APPDIR" = "/system/app"; then
      #skip system apps if set
      if $TEST "$NOSYSTEM" = "1"; then
        fp_print "***SKIPPING SYSTEM APP ($PACKAGE)!"
        return
      fi
      fp_chown_uid $OLD_UID 0 "$CODEPATH"
      fp_chown_gid $OLD_GID 0 "$CODEPATH"
      fp_chmod $OLD_PER "rw-r--r--" 644 "$CODEPATH"
      elif $TEST "$APPDIR" = "/data/app" || $TEST "$APPDIR" = "/sd-ext/app"; then
      fp_chown_uid $OLD_UID 1000 "$CODEPATH"
      fp_chown_gid $OLD_GID 1000 "$CODEPATH"
      fp_chmod $OLD_PER "rw-r--r--" 644 "$CODEPATH"
      elif $TEST "$APPDIR" = "/data/app-private" || $TEST "$APPDIR" = "/sd-ext/app-private"; then
      fp_chown_uid $OLD_UID 1000 "$CODEPATH"
      fp_chown_gid $OLD_GID $GID "$CODEPATH"
      fp_chmod $OLD_PER "rw-r-----" 640 "$CODEPATH"
     fi
   else
     fp_print "$CODEPATH does not exist ($curnum of $endnum). Reinstall..."
     if $TEST $REMOVE -eq 1; then
      if $TEST -d /data/data/$PACKAGE ; then
        fp_print "Removing stale dir /data/data/$PACKAGE"
        if $TEST $SIMULATE -eq 0 ; then
         $RM -R /data/data/$PACKAGE
        fi
      fi
     fi
   fi
  
   #the data/data for the package
   if $TEST -d "/data/data/$PACKAGE"; then
     #find all directories in /data/data/$PACKAGE
     $FIND /data/data/$PACKAGE -type d -exec $LS -ldn {} \; | while read dataline; do
      #get existing permissions of that directory
      OLD_PER=$( $ECHO $dataline | $CUT -d ' ' -f1 )
      OLD_UID=$( $ECHO $dataline | $CUT -d ' ' -f3 )
      OLD_GID=$( $ECHO $dataline | $CUT -d ' ' -f4 )
      FILEDIR=$( $ECHO $dataline | $CUT -d ' ' -f9 )
      FOURDIR=$( $ECHO $FILEDIR | $CUT -d '/' -f5 )
  
      #set defaults for iteration
      ISLIB=0
      REVPERM=755
      REVPSTR="rwxr-xr-x"
      REVUID=$UID
      REVGID=$GID
  
      if $TEST "$FOURDIR" = ""; then
        #package directory, perms:755 owner:$UID:$GID
        fp_chmod $OLD_PER "rwxr-xr-x" 755 "$FILEDIR"
        elif $TEST "$FOURDIR" = "lib"; then
        #lib directory, perms:755 owner:1000:1000
        #lib files, perms:755 owner:1000:1000
        ISLIB=1
        REVPERM=755
        REVPSTR="rwxr-xr-x"
        REVUID=1000
        REVGID=1000
        fp_chmod $OLD_PER "rwxr-xr-x" 755 "$FILEDIR"
        elif $TEST "$FOURDIR" = "shared_prefs"; then
        #shared_prefs directories, perms:771 owner:$UID:$GID
        #shared_prefs files, perms:660 owner:$UID:$GID
        REVPERM=660
        REVPSTR="rw-rw----"
        fp_chmod $OLD_PER "rwxrwx--x" 771 "$FILEDIR"
        elif $TEST "$FOURDIR" = "databases"; then
        #databases directories, perms:771 owner:$UID:$GID
        #databases files, perms:660 owner:$UID:$GID
        REVPERM=660
        REVPSTR="rw-rw----"
        fp_chmod $OLD_PER "rwxrwx--x" 771 "$FILEDIR"
        elif $TEST "$FOURDIR" = "cache"; then
        #cache directories, perms:771 owner:$UID:$GID
        #cache files, perms:600 owner:$UID:GID
        REVPERM=600
        REVPSTR="rw-------"
        fp_chmod $OLD_PER "rwxrwx--x" 771 "$FILEDIR"
      else
        #other directories, perms:771 owner:$UID:$GID
        REVPERM=771
        REVPSTR="rwxrwx--x"
        fp_chmod $OLD_PER "rwxrwx--x" 771 "$FILEDIR"
      fi
  
      #change ownership of directories matched
      if $TEST "$ISLIB" = "1"; then
        fp_chown_uid $OLD_UID 1000 "$FILEDIR"
        fp_chown_gid $OLD_GID 1000 "$FILEDIR"
      else
        fp_chown_uid $OLD_UID $UID "$FILEDIR"
        fp_chown_gid $OLD_GID $GID "$FILEDIR"
      fi
  
      #if any files exist in directory with improper permissions reset them
      $FIND $FILEDIR -type f -maxdepth 1 ! -perm $REVPERM -exec $LS -ln {} \; | while read subline; do
        OLD_PER=$( $ECHO $subline | $CUT -d ' ' -f1 )
        SUBFILE=$( $ECHO $subline | $CUT -d ' ' -f9 )
        fp_chmod $OLD_PER $REVPSTR $REVPERM "$SUBFILE"
      done
  
      #if any files exist in directory with improper user reset them
      $FIND $FILEDIR -type f -maxdepth 1 ! -user $REVUID -exec $LS -ln {} \; | while read subline; do
        OLD_UID=$( $ECHO $subline | $CUT -d ' ' -f3 )
        SUBFILE=$( $ECHO $subline | $CUT -d ' ' -f9 )
        fp_chown_uid $OLD_UID $REVUID "$SUBFILE"
      done
  
      #if any files exist in directory with improper group reset them
      $FIND $FILEDIR -type f -maxdepth 1 ! -group $REVGID -exec $LS -ln {} \; | while read subline; do
        OLD_GID=$( $ECHO $subline | $CUT -d ' ' -f4 )
        SUBFILE=$( $ECHO $subline | $CUT -d ' ' -f9 )
        fp_chown_gid $OLD_GID $REVGID "$SUBFILE"
      done
     done
   fi
  }
  
  date_diff()
  {
   if $TEST $# -ne 2; then
     FP_DDM="E"
     FP_DDS="E"
     return
   fi
   FP_DDD=$( $EXPR $2 - $1 )
   FP_DDM=$( $EXPR $FP_DDD / 60 )
   FP_DDS=$( $EXPR $FP_DDD % 60 )
  }
  
  fp_end()
  {
   if $TEST $SYSREMOUNT -eq 1; then
     $MOUNT -o remount,ro $DEVICE /system > /dev/null 2>&1
   fi
  
   if $TEST $SYSSDMOUNT -eq 1; then
     $UMOUNT $SD_EXT_DIRECTORY > /dev/null 2>&1
   fi
  
   if $TEST $SYSMOUNT -eq 1; then
     $UMOUNT /system > /dev/null 2>&1
   fi
  
   if $TEST $DATAMOUNT -eq 1; then
     $UMOUNT /data > /dev/null 2>&1
   fi
  
   FP_ENDTIME=$( $DATE +"%m-%d-%Y %H:%M:%S" )
   FP_ENDEPOCH=$( $DATE +%s )
  
   date_diff $FP_STARTEPOCH $FP_ENDEPOCH
  
   fp_print "$0 $VERSION ended at $FP_ENDTIME (Runtime:${FP_DDM}m${FP_DDS}s)"
  }
  
  #MAIN SCRIPT
  
  fp_parseargs [email protected]
  fp_start
  if $TEST "$ONLY_ONE" != "" -a "$ONLY_ONE" != "0" ; then
   fp_single "$ONLY_ONE"
  else
   fp_all
  fi
  
  # We've finished so we're no longer needed
  sysrw
  rm -f $0
  sysro
  
  # End
  fp_end
  exit 0

  Dzięki temu jesteśmy pewni, że skrypt odpali się jako ostatni, wyczeka ew. załadowania systemu, ustawi odpowiednie accessy i się sam usunie.

  UWAGA! Metoda jest czysto archiwalna, ponieważ NIE POWINNO jej się stosować przede wszystkim na Androidach ze wsparciem SELinux oraz na ROMach, w który "wiemy" co się dzieje. Nie polecam stosowania jej na dłuższą metę.

  #2 Flashowanie /data/data

  Ostatnio natknąłem się na potrzebę sflashowania programu razem z jego "ustawieniami". Ustawienia danej aplikacji siedzą w /data/data/codenameaplikacji/shared_prefs. O ile na Stockach jest to dość proste (jeszcze) bo wystarczy wyłącznie dane wrzucić w odpowiednie miejsca podczas flashowania to z Cyanogenem i generalnie z Androidem 4.2.2 będą już problemy.

  1. Jeśli wrzucimy potrzebne pliki podczas flashowania to Android podczas pierwszego bootu nam je usunie

  2. Jeśli wrzucimy potrzebne pliki podczas flashowania i zablokujemy je poprzez chattr +i to aplikacje owszem będą działały, ale Android wywali nam błąd o niekompatybilności danych i niestabilności systemu, a tego nie chcemy.

  3. Jeśli wrzucimy dane w skrypcie post-instalacyjnym (po załadowaniu) to dane będą dopiero załadowane od następnego rebootu.

  Pytanie brzmi. Jak sobie z tym poradzić?

  Nie powiem, że miałem dość ładną zagadkę przez ostatni tydzień, ale w końcu sobie poradziłem z jej rozwiązaniem. Stworzyłem skrypt init.d, który w pełni spełnia moje oczekiwania.

  Skrypt jest mojego własnego autorstwa, pisany od zera. Doceń moją pracę jeśli będziesz chciał go użyć :).

  /system/etc/init.d/98ArchiDroid_RunOnce

  #!/system/bin/sh
  
  # ArchiDroid FirstBoot Script
  # [email protected]
  
  # Not Disabled
  #exit 0
  
  # ArchiDroid Semaphore
  # Wait until we see some android processes to consider boot is more or less complete (credits to AndiP71)
  while ! pgrep com.android ; do
  
  # Now let's MAKE SURE that our settings are in fact applied, only if we don't have shared_prefs already (prevent non-clean override)
  
  if [ -d /data/media/0/archidroid/firstboot ]; then
  	cd /data/media/0/archidroid/firstboot
  	for FOLDER in * ; do
  		if [ -d /data/data/$FOLDER ]; then
  			if [ ! -d /data/data/$FOLDER/shared_prefs ]; then
  				mv $FOLDER/* /data/data/$FOLDER
  
  				# Let's set basic permissions because ArchiDroid_Permfix will fix it anyway really soon
  				ADOWNER=`stat -c %U /data/data/$FOLDER`
  				chown -hR $ADOWNER.$ADOWNER /data/data/$FOLDER
  				chmod -R 755 /data/data/$FOLDER
  
  				# And we're done!
  				rm -Rf $FOLDER
  				ADOWNER=""
  			fi
  		fi
  	done
  fi
  
  # Sleeping time
  sleep 2
  done
  
  # Now that is checked, let's just wait another tiny little bit
  sleep 10
  
  # If we have any more runonce scripts then it's the right place for that
  
  
  
  # I'm runonce script so let's clean everything and delete myself
  
  # NOTICE
  # ArchiDroid has sysro/sysrw support, change that to remount system rw if needed
  rm -Rf /data/media/0/archidroid/firstboot
  sysrw
  rm -f $0
  sysro
  
  # Finish
  exit 0

  Zasada działania jest bardzo prosta. Podczas flashowania tworzymy przykładowa strukturę /data/media/0/archidroid/firstboot/, a następnie w tym folderze firstboot umieszczamy foldery zgodne z nazwami folderów aplikacji, do których chcemy wrzucić dane. Czyli przykładowo dla boeffli będzie to /data/media/0/archidroid/firstboot/com.near.boefflasound/shared_prefs. Mój skrypt RunOnce wyczeka aż Android wyczyści stare dane i utworzy foldery, a następnie od razu wrzuci do nich dane naszych aplikacji i ustawi odpowiednie accessy. Efekt jest taki, że Androidowi nie będzie to przeszkadzać, a mój permfix (który również dołączam w punkcie #1) ładnie przeczyści pozostałości.

  Skryptowi oczywiście nadajemy flagę (chmod) +x, żeby był wykonany podczas bootowania (i umieszczamy go w /system/etc/init.d).

  UWAGA! Mój system wykrywania załadowanego systemu wstrzymuje jakiekolwiek dalsze skrypty przed uruchomieniem tzn. uruchomią się, ale dopiero po całkowitym zakończeniu wykonywania się runonce'a, dlatego upewnijmy się, że jest to ostatni lub jeden z ostatnich skryptów do wykonania (poprzez odpowiednią alfabetyczną nazwę). Ew. możemy zastosować mój mały "hack" z backgroundem, który wprowadziłem w nowszych wersjach RunOnce. W tym punkcie przedstawiam ogólną "ideę" działania skryptu, a nie jego najnowszą i najlepszą wersję.

  UWAGA! Jeśli Twój rom nie ma wsparcia dla sysro/sysrw zamień te komendy na mount -o remount,ro /system i rw.

  #? GitHub / (CR)LF / Linux vs. Windows

  Nie od dziś wiadomo, że Windows i Linux się nie lubią, również nawet pod taką błahą kwestią jak znaki nowej linii.

  Co to jest znak nowej linii? To specjalny znak, który określa przejście do nowego wiersza w plikach tekstowych (i nie tylko). W linuxie jest to LF, w windowsie CRLF, po więcej informacji zapraszam na google.

  No i dobra, fajnie, ale o co tu chodzi? Na pewno nie raz spotkałeś się z sytuacją w której dany plik tekstowy X był otwierany przez notatnik jako jeden wielki tekst ciągły, w ogóle bez "enterów", podczas gdy Notepad++ otwierał go normalnie. Czemu tak? Ano właśnie ten plik pochodzi z Linuxa lub systemu, który nie jest zgodny z Windowsem i używa innego zakończenia plików. Notepad++ jest na tyle sprytny, że sam wykrywa które zakończenie jest używane i właśnie tego używa, niestety nie każdy tak się zachowuje.

  W gicie jest taki fajny zapisik konfiguracyjny o nazwie core.autocrlf. Może on przyjmować różne wartości, ale nas interesują dwie - true oraz false. Na wszystkich linuxach i gitach linuxowych ta funkcja przyjmuje wartość false, podczas gdy na gicie windowsowym true. Ponoć jest to zamierzone, ale ja nie widzę żadnego pozytywu w tym, że git windowsowy chce nam na sile poprawić życie i mieli wszystkie pliki, które zdoła na okoliczność CRLF.

  Prosta sztuczka, która temu zapobiegnie:

  git config --global core.autocrlf false

  Należy to zrobić przed sklonowaniem jakiegokolwiek repo. Wtedy od następnego clone'a linie będą już normalne.

  A czemu jest to takie ważne? Ano temu, że przykładowo ściągając ArchiDroida z mojego githuba via git for windows nie uda nam się odpalić nawet aromy, z racji że spakujemy wersję z CRLF'ami, a nie LF'ami, a ani aroma ani android CRLF'ów nie czyta. Dlatego też jest to bardzo istotne i praktycznie pierwszy krok, który należy zrobić (dotyczy tylko git for windows).

  Inna rzeczą, o której warto wspomnieć jest system plików. W linuxach standardowo jest ext4, w windowsach ntfs. No i dobra, można powiedzieć, że bez problemu da się kopiować jeden plik z ext4 na ntfs i vice versa, w końcu robimy to cały czas w naszym sgs3, ale czy na pewno?

  Wykonaj test, utwórz na pulpicie plik test.txt, a następnie plik TEST.TXT. Niby litery są różne, a więc nie ma tej samej nazwy, no i co? :D

  No, to teraz będzie najlepsza część.

  [email protected] ~/git # touch a.txt
  [email protected] ~/git # touch A.TXT
  [email protected] ~/git # ls
  a.txt A.TXT

  Co ty na to? :D

  Powiesz sobie teraz "dobra, ale jak rzadko mamy styczność z taką sytuacją". Wbrew pozorom podczas tworzenia romów na androida bardzo często. A jak często? Pechowa liczba 13 plików o takich samych nazwach (ale różnych wielkościach liter) zawiera się w linuxowym kernelu 3.0.X. No i tutaj zonk bo jeśli gitem sklonujemy sobie repo linuxowego kernela 3.0.X to od razu na dzień dobry pojawi nam się 13 zmodyfikowanych plików, a przecież jeszcze nie zaczęliśmy nic zmieniać. No i w tym momencie całe repo można już wywalić bo jest popsute ;). Poza tym, źródła Androida 4.4.X też NIE SĄ już zgodne z NTFS i linuxowy filesystem jest obowiązkowy.

  To tylko przykłady niekompatybilności linuxa i windowsa, których można znaleźć o wiele więcej. Dlatego też trzeba pamiętać przynajmniej o tych dwóch rzeczach wyżej jeśli tworzy się rzeczy oparte o Androida. Nawet nie wiecie ile czasu straciłem na próby poszukiwania problemu gdy winą był nie kto inny, ale właśnie wymuszony CRLF, o istnieniu którego całkowicie zapomniałem w tamtym czasie.

  NAJBEZPIECZNIEJSZĄ metodą na zabawę z romami jest działanie na jakimkolwiek linuxie z partycją ext4 (lub jakąkolwiek inną zgodną z case-insensitive), a do "shared" folderu windowsowego kopiowanie wyłącznie wyników końcowych, zipek, obrazów kernela itp.

  Jeśli temat okaże się pomocny to na pewno dorzucę więcej ciekawostek w związku z zaawansowaną praca nad Androidem. Póki co nie proszę o podwieszenie tematu, ale jeśli któryś z moderatorów uzna, że temat jest tego wart to będę wdzięczny.

  Z miłą chęcią również odpowiem na wszystkie pytania związane z "profesjonalnym" tworzeniem romów, te najbardziej podstawowe pytania proszę kierować do pozostałych tematów, jako że nie mam zbytnio sił na tłumaczeniu czym jest linux, jak zbudować CM etc. :).

  Edytowane przez JustArchi
  • Lubię to! 2

  Udostępnij tę odpowiedź


  Odnośnik do odpowiedzi
  Udostępnij na innych stronach
  maxprzemo

  Witam .

  Widzę że jesteś chyba w stanie pomóc mi w moim problemie .

  Chciałem zsynchronizować repozytorium na mój dysk zewnętrzny ale operacja niestety się nie powiodła i wyskoczył mi taki error :

  unq9.jpg

  Coś o tym że mój system plików musi obsługiwać symlinki .

  Obecnie na dysku mam system plików FAT32 , Primary , Active .

  Na jaki muszę zmienić żeby synchronizacja repozytorium ruszyła ?

  No i ewentualnie żeby windows też później widział ten system plików bo często skacze między linuxem a windowsem .

  Pozdrawiam .

  Edytowane przez wdarku
  Obrazy umieszczamy w spoilerach

  Udostępnij tę odpowiedź


  Odnośnik do odpowiedzi
  Udostępnij na innych stronach

  Dzięki ci :D

  Piwko leci. Pewnie WKD622 też się ucieszy :)

  Edytowane przez Zenderable

  Udostępnij tę odpowiedź


  Odnośnik do odpowiedzi
  Udostępnij na innych stronach
  JustArchi
  Witam .

  Widzę że jesteś chyba w stanie pomóc mi w moim problemie .

  Chciałem zsynchronizować repozytorium na mój dysk zewnętrzny ale operacja niestety się nie powiodła i wyskoczył mi taki error :

  unq9.jpg

  Coś o tym że mój system plików musi obsługiwać symlinki .

  Obecnie na dysku mam system plików FAT32 , Primary , Active .

  Na jaki muszę zmienić żeby synchronizacja repozytorium ruszyła ?

  No i ewentualnie żeby windows też później widział ten system plików bo często skacze między linuxem a windowsem .

  Pozdrawiam .

  Cześć.

  FAT32 nie obsługuje symlinków. Przeczytaj mój punkt dotyczący LF vs. CRLF, porusza m.in ten problem (pod nieco innym kątem).

  Musisz przeformatować system na zgodny z linuxem, np. ext4.

  Edytowane przez wdarku
  Obrazy w spoilerach

  Udostępnij tę odpowiedź


  Odnośnik do odpowiedzi
  Udostępnij na innych stronach

  Siemka. Mam dylemat :D Linux Ubuntu 13.10 czy Debian Whezzy bedzie lepszy do takiego "Androidowania"?

  Udostępnij tę odpowiedź


  Odnośnik do odpowiedzi
  Udostępnij na innych stronach
  JustArchi

  Nie ma różnicy. Ubuntu będzie nieco szybszy bo używa upstarta zamiasy sysvinita.

  Udostępnij tę odpowiedź


  Odnośnik do odpowiedzi
  Udostępnij na innych stronach

  @up Ok thx :) Jeszcze jedno ile gb trzeba pobrać ze zródła CM, bo jedni piszą,że 100gb,drudzy 10gb.. To jak to wkońcu jest?

  Udostępnij tę odpowiedź


  Odnośnik do odpowiedzi
  Udostępnij na innych stronach
  JustArchi

  Tyle, ile potrzeba.

  Udostępnij tę odpowiedź


  Odnośnik do odpowiedzi
  Udostępnij na innych stronach

  @up czyli ile mam zarezerwować na to miejsca(bo robie w Virtual Boxie)?

  Edit: I nie wiem czy to ważne ale bede kombinował z SGS III

  Udostępnij tę odpowiedź


  Odnośnik do odpowiedzi
  Udostępnij na innych stronach
  JustArchi

  80 GB starczy na wszystko włącznie z systemem.

  Udostępnij tę odpowiedź


  Odnośnik do odpowiedzi
  Udostępnij na innych stronach

  Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

  Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

  Zarejestruj nowe konto

  Załóż nowe konto. To bardzo proste!

  Zarejestruj się

  Zaloguj się

  Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

  Zaloguj się

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

   Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

  x