Skocz do zawartości
kacper635

Crash aplikacji - Dyskusja Ogólna

  Rekomendowane odpowiedzi

  Witam. Kiedy chce włączyć na telefonie aktywność to crashuje mi całą aplikacje. Poniżej kod. Jaki może być tego powód?

   

  package com.appnucleus.loginandregisteruser;
  
  import android.app.Activity;
  import android.app.ProgressDialog;
  import android.content.Intent;
  import android.os.Bundle;
  import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
  import android.support.v7.widget.Toolbar;
  import android.util.Log;
  import android.view.MenuItem;
  import android.view.View;
  import android.widget.ArrayAdapter;
  import android.widget.Button;
  import android.widget.EditText;
  import android.widget.Spinner;
  import android.widget.TextView;
  import android.widget.Toast;
  
  import com.android.volley.Request.Method;
  import com.android.volley.Response;
  import com.android.volley.VolleyError;
  import com.android.volley.toolbox.StringRequest;
  import com.jeremyfeinstein.slidingmenu.lib.MenuInterface;
  import com.jeremyfeinstein.slidingmenu.lib.SlidingMenu;
  
  import org.json.JSONException;
  import org.json.JSONObject;
  
  import java.util.HashMap;
  import java.util.Map;
  
  import helper.SQLiteHandler;
  import helper.SessionManager;
  import volley.AppController;
  import volley.Config_URL;
  
  
  public class konf extends AppCompatActivity {
    private static final String TAG = konf.class.getSimpleName();
    private Button OnClickZapisz;
    private EditText inputg1;
    private EditText inputd1;
    private EditText inputg2;
    private EditText inputd2;
    private EditText inputg3;
    private EditText inputd3;
    private EditText inputg4;
    private EditText inputd4;
    private EditText inputg5;
    private EditText inputd5;
    private EditText inputg6;
    private EditText inputd6;
    private EditText inputg7;
    private EditText inputd7;
    private TextView inputgrupa;
  
    private ProgressDialog pDialog;
    private SessionManager session;
    private SQLiteHandler db1;
  
    @Override
    public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
      super.onCreate(savedInstanceState);
      setContentView(R.layout.activity_konf);
      Toolbar toolbar = (Toolbar) findViewById(R.id.toolbar);
      setSupportActionBar(toolbar);
      getSupportActionBar().setDisplayHomeAsUpEnabled(true);
      getSupportActionBar().setDisplayShowHomeEnabled(true);
      getSupportActionBar().setDisplayShowTitleEnabled(false);
  
      inputd1 = findViewById(R.id.d1);
      inputg1 = findViewById(R.id.g1);
      inputd2 = findViewById(R.id.d2);
      inputg2 = findViewById(R.id.g2);
      inputd3 = findViewById(R.id.d3);
      inputg3 = findViewById(R.id.g3);
      inputd4 = findViewById(R.id.d4);
      inputg4 = findViewById(R.id.g4);
      inputd5 = findViewById(R.id.d5);
      inputg5 = findViewById(R.id.g5);
      inputd6 = findViewById(R.id.d6);
      inputg6 = findViewById(R.id.g6);
      inputd7 = findViewById(R.id.d7);
      inputg7 = findViewById(R.id.g7);
  
      OnClickZapisz = findViewById(R.id.OnClickZapisz);
  
  
      // Progress dialog
      pDialog = new ProgressDialog(this);
      pDialog.setCancelable(false);
  
      // Session manager
      session = new SessionManager(getApplicationContext());
  
      // SQLite database handler
      db1 = new SQLiteHandler(getApplicationContext());
  
      // Register Button Click event
      OnClickZapisz.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
        public void onClick(View view) {
          String d1 = inputg1.getText().toString();
          String g1 = inputd1.getText().toString();
          String g2 = inputg2.getText().toString();
          String d2 = inputd2.getText().toString();
          String g3 = inputg3.getText().toString();
          String d3 = inputd3.getText().toString();
          String g4 = inputg4.getText().toString();
          String d4 = inputd4.getText().toString();
          String g5 = inputg5.getText().toString();
          String d5 = inputd5.getText().toString();
          String g6 = inputg6.getText().toString();
          String d6 = inputd6.getText().toString();
          String g7 = inputg7.getText().toString();
          String d7 = inputd7.getText().toString();
          String grupa = inputgrupa.getText().toString();
  
          if (g1.isEmpty() != d1.isEmpty() || g2.isEmpty() != d2.isEmpty()
              || g3.isEmpty() != d3.isEmpty() || g4.isEmpty() != d4.isEmpty()
              || g5.isEmpty() != d5.isEmpty() || g6.isEmpty() != d6.isEmpty()
              || g7.isEmpty() != d7.isEmpty()) {
  
            // Inserting row in users table
            // db1.adddzien(dzientygodnia, lekcja, "G", "2018-11-21", "2018-11-21", grupa);
            godziny("dodajgodziny", g1, d1, g2, d2, g3, d3, g4, d4, g5, d5, g6, d6, g7, d7, grupa);
          } else
  
          {
            Toast.makeText(getApplicationContext(),
                "Wypełnij wszystkie pola.", Toast.LENGTH_LONG)
                .show();
          }
        }
      });
  
  
    }
  
    /* public void onClickZapisz(View v) {
      String g1 = inputg1.getText().toString();
      String d1 = inputd1.getText().toString();
      String g2 = inputg2.getText().toString();
      String d2 = inputd2.getText().toString();
      String g3 = inputg3.getText().toString();
      String d3 = inputd3.getText().toString();
      String g4 = inputg4.getText().toString();
      String d4 = inputd4.getText().toString();
      String g5 = inputg5.getText().toString();
      String d5 = inputd5.getText().toString();
      String g6 = inputg6.getText().toString();
      String d6 = inputd6.getText().toString();
      String g7 = inputg7.getText().toString();
      String d7 = inputd7.getText().toString();
  
  
      if (g1.isEmpty() != d1.isEmpty())
      {
  
          // Inserting row in users table
          // db1.adddzien(dzientygodnia, lekcja, "G", "2018-11-21", "2018-11-21", grupa);
            OnClickZapisz("dodajgodziny", d1, g1,d2, g2,d3, g3,d4, g4,d5, g5, d6, g6, d7, g7);
        } else {
          Toast.makeText(getApplicationContext(),
              "Wypełnij wszystkie pola.", Toast.LENGTH_LONG)
              .show();
        }
    } */
  
  
  
  
  
    /**
     * Function to store user in MySQL database will post params(tag, name,
     * email, password) to register url
     */
    private void godziny(final String akcja,final String d1, final String g1, final String d2, final String g2,
               final String d3, final String g3,
                 final String d4, final String g4,final String d5,
               final String g5,final String d6,
               final String g6 ,final String d7, final String g7, final String grupa) {
      // Tag used to cancel the request
      String tag_string_req = "req_register";
  
      pDialog.setMessage("Dodawanie...");
      showDialog();
  
      StringRequest strReq = new StringRequest(Method.POST,
          Config_URL.URL_GODZINY, new Response.Listener<String>() {
  
        @Override
        public void onResponse(String response) {
          Log.d(TAG, "Register Response: " + response);
          hideDialog();
  
          try {
            JSONObject jObj = new JSONObject(response);
            boolean error = jObj.getBoolean("error");
            if (!error) {
              // User successfully stored in MySQL
              // Now store the user in sqlite
              String uid = jObj.getString("uid");
              JSONObject godziny = jObj.getJSONObject("plan");
              String d1 = godziny.getString("od1");
              String g1 = godziny.getString("do1");
              String d2 = godziny.getString("od2");
              String g2 = godziny.getString("do2");
              String d3 = godziny.getString("od3");
              String g3 = godziny.getString("do3");
              String d4 = godziny.getString("od4");
              String g4 = godziny.getString("do4");
              String d5 = godziny.getString("od5");
              String g5 = godziny.getString("do5");
              String d6 = godziny.getString("od6");
              String g6 = godziny.getString("do6");
              String d7 = godziny.getString("od7");
              String g7 = godziny.getString("do7");
              String ggrupa = godziny.getString("grupa");
              String created_at = godziny
                  .getString("created_at");
              String updated_at = godziny
                  .getString("updated_at");
  
              // Inserting row in users table
              db1.addgodziny(d1, g1,d2, g2,d3, g3,d4, g4,d5, g5, d6, g6, d7, g7, uid, created_at, updated_at,ggrupa);
  
              // Launch login activity
              Intent intent = new Intent(
                  konf.this,
                  Activity_Login.class);
              startActivity(intent);
              finish();
            } else {
  
              // Error occurred in registration. Get the error
              // message
              String errorMsg = jObj.getString("error_msg");
              Toast.makeText(getApplicationContext(),
                  errorMsg, Toast.LENGTH_LONG).show();
            }
          } catch (JSONException e) {
            e.printStackTrace();
          }
  
        }
      }, new Response.ErrorListener() {
  
        @Override
        public void onErrorResponse(VolleyError error) {
          Log.e(TAG, "Registration Error: " + error.getMessage());
          Toast.makeText(getApplicationContext(),
              error.getMessage(), Toast.LENGTH_LONG).show();
          hideDialog();
        }
      }) {
  
        @Override
        protected Map<String, String> getParams() {
          // Posting params to register url
          Map<String, String> params = new HashMap<String, String>();
          
  params.put("tag", "dodajgodziny");
  params.put("g1od",inputd1.getText().toString());
  params.put("d1do",inputg1.getText().toString());
  params.put("g2od",inputd2.getText().toString());
  params.put("d2do",inputg2.getText().toString());
  params.put("g3od",inputd3.getText().toString());
  params.put("d3do",inputg3.getText().toString());
  params.put("g4od",inputd4.getText().toString());
  params.put("d4do",inputg4.getText().toString());
  params.put("g5od",inputd5.getText().toString());
  params.put("d5do",inputg5.getText().toString());
  params.put("g6od",inputd6.getText().toString());
  params.put("d6do",inputg6.getText().toString());
  params.put("g7od",inputd7.getText().toString());
  params.put("d7do",inputg7.getText().toString());
  
          return params;
        }
  
      };
  
      // Adding request to request queue
      AppController.getInstance().addToRequestQueue(strReq, tag_string_req);
    }
  
    private void showDialog() {
      if (!pDialog.isShowing())
        pDialog.show();
    }
  
    private void hideDialog() {
      if (pDialog.isShowing())
        pDialog.dismiss();
    }
    @Override
    public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) {
      if(item.getItemId()==android.R.id.home)
        finish();
      return super.onOptionsItemSelected(item);
    }
  }
  
  
  Edytowane przez mmaciejow
  poprawa tematu

  Udostępnij tę odpowiedź


  Odnośnik do odpowiedzi
  Udostępnij na innych stronach
  mmaciejow

  @kacper635 podaj log błędów, bedzie łatwiej znaleźć problem. Proponuje również rozdzielenie kodu na kilka klas. Nie powinno się trzymać wszystkiego w jednej aktywności. 

  Udostępnij tę odpowiedź


  Odnośnik do odpowiedzi
  Udostępnij na innych stronach

  @mmaciejow @Coders Lab
  E/AndroidRuntime: FATAL EXCEPTION: main
      Process: com.appnucleus.loginandregisteruser, PID: 4006
      java.lang.RuntimeException: Unable to start activity ComponentInfo{com.appnucleus.loginandregisteruser/com.appnucleus.loginandregisteruser.Activity_Main}: android.database.sqlite.SQLiteException: Can't downgrade database from version 3 to 2
          at android.app.ActivityThread.performLaunchActivity(ActivityThread.java:2646)
          at android.app.ActivityThread.handleLaunchActivity(ActivityThread.java:2707)
          at android.app.ActivityThread.-wrap12(ActivityThread.java)
          at android.app.ActivityThread$H.handleMessage(ActivityThread.java:1460)
          at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:102)
          at android.os.Looper.loop(Looper.java:154)
          at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:6077)
          at java.lang.reflect.Method.invoke(Native Method)
          at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:866)
          at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:756)
       Caused by: android.database.sqlite.SQLiteException: Can't downgrade database from version 3 to 2
          at android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper.onDowngrade(SQLiteOpenHelper.java:360)
          at android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper.getDatabaseLocked(SQLiteOpenHelper.java:254)
          at android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper.getReadableDatabase(SQLiteOpenHelper.java:187)
          at helper.SQLiteHandler.getUserDetails(SQLiteHandler.java:220)
          at com.appnucleus.loginandregisteruser.Activity_Main.onCreate(Activity_Main.java:67)
          at android.app.Activity.performCreate(Activity.java:6662)
          at android.app.Instrumentation.callActivityOnCreate(Instrumentation.java:1118)
          at android.app.ActivityThread.performLaunchActivity(ActivityThread.java:2599)
          at android.app.ActivityThread.handleLaunchActivity(ActivityThread.java:2707) 
          at android.app.ActivityThread.-wrap12(ActivityThread.java) 
          at android.app.ActivityThread$H.handleMessage(ActivityThread.java:1460) 
          at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:102) 
          at android.os.Looper.loop(Looper.java:154) 
          at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:6077) 
          at java.lang.reflect.Method.invoke(Native Method) 
          at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:866) 
          at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:756) 


  Dodam że już po odpaleniu emulatora jest crash aplikacji. Aczkolwiek kompiluje sie i wchodzi na tapete emulatora gdzie jest już błąd.

  Udostępnij tę odpowiedź


  Odnośnik do odpowiedzi
  Udostępnij na innych stronach
  1 minutę temu, kacper635 napisał:

  Can't downgrade database from version 3 to 2

  Gdzieś masz zadeklarowaną bazę danych. Jakiś DatabaseHelper? Tam trzeba podbić jej wersję.

  Udostępnij tę odpowiedź


  Odnośnik do odpowiedzi
  Udostępnij na innych stronach

  @Coders Lab Właśnie też to zauważyłem.
  Mam ją zadeklarowaną w SQHandler. Miałem wersje ustawioną na 2, zmiana na 1 nie pomogła nic.

  Udostępnij tę odpowiedź


  Odnośnik do odpowiedzi
  Udostępnij na innych stronach
  2 minuty temu, kacper635 napisał:

  Mam ją zadeklarowaną w SQHandler. Miałem wersje ustawioną na 2, zmiana na 1 nie pomogła nic.

  Spróbuj zmienić na 3 :D

  Komunikat błędu wskazuje że miałeś wcześniej bazę w wersji 3, a teraz masz w wersji 2. Taka zmiana jest zabroniona. Chyba że napiszesz własną implementacje metody:
   

  public void onDowngrade(SQLiteDatabase db, int oldVersion, int newVersion) {
    throw new SQLiteException("Can't downgrade database from version " +
        oldVersion + " to " + newVersion);
  }

   

  Edytowane przez Coders Lab
  doprecyzowanie

  Udostępnij tę odpowiedź


  Odnośnik do odpowiedzi
  Udostępnij na innych stronach
  mmaciejow

  @kacper635  w logach pisze:

  android.database.sqlite.SQLiteException: Can't downgrade database from version 3 to 2

  Popraw klasę z SQL

   

  Udostępnij tę odpowiedź


  Odnośnik do odpowiedzi
  Udostępnij na innych stronach

  E/AndroidRuntime: FATAL EXCEPTION: main
      Process: com.appnucleus.loginandregisteruser, PID: 4407
      java.lang.IllegalStateException: Could not execute method for android:onClick
          at android.support.v7.app.AppCompatViewInflater$DeclaredOnClickListener.onClick(AppCompatViewInflater.java:389)
          at android.view.View.performClick(View.java:5610)
          at android.view.View$PerformClick.run(View.java:22265)
          at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:751)
          at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:95)
          at android.os.Looper.loop(Looper.java:154)
          at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:6077)
          at java.lang.reflect.Method.invoke(Native Method)
          at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:866)
          at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:756)
       Caused by: java.lang.reflect.InvocationTargetException
          at java.lang.reflect.Method.invoke(Native Method)
          at android.support.v7.app.AppCompatViewInflater$DeclaredOnClickListener.onClick(AppCompatViewInflater.java:384)
          at android.view.View.performClick(View.java:5610) 
          at android.view.View$PerformClick.run(View.java:22265) 
          at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:751) 
          at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:95) 
          at android.os.Looper.loop(Looper.java:154) 
          at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:6077) 
          at java.lang.reflect.Method.invoke(Native Method) 
          at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:866) 
          at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:756) 
       Caused by: android.content.ActivityNotFoundException: Unable to find explicit activity class {com.appnucleus.loginandregisteruser/com.appnucleus.loginandregisteruser.konf}; have you declared this activity in your AndroidManifest.xml?
          at android.app.Instrumentation.checkStartActivityResult(Instrumentation.java:1805)
          at android.app.Instrumentation.execStartActivity(Instrumentation.java:1523)
          at android.app.Activity.startActivityForResult(Activity.java:4224)
          at android.support.v4.app.BaseFragmentActivityApi16.startActivityForResult(BaseFragmentActivityApi16.java:54)
          at android.support.v4.app.FragmentActivity.startActivityForResult(FragmentActivity.java:68)
          at android.app.Activity.startActivityForResult(Activity.java:4183)
          at android.support.v4.app.FragmentActivity.startActivityForResult(FragmentActivity.java:751)
          at android.app.Activity.startActivity(Activity.java:4507)
          at android.app.Activity.startActivity(Activity.java:4475)
          at com.appnucleus.loginandregisteruser.Activity_Main.click(Activity_Main.java:121)
          at java.lang.reflect.Method.invoke(Native Method) 
          at android.support.v7.app.AppCompatViewInflater$DeclaredOnClickListener.onClick(AppCompatViewInflater.java:384) 
          at android.view.View.performClick(View.java:5610) 
          at android.view.View$PerformClick.run(View.java:22265) 
          at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:751) 
          at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:95) 
          at android.os.Looper.loop(Looper.java:154) 
          at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:6077) 
          at java.lang.reflect.Method.invoke(Native Method) 
          at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:866) 
          at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:756)

   @mmaciejow
  @Coders Lab Zmieniłem wersje na 3, włączyło się główne menu, ale po odpaleniu tej aktywności znów mam crasha. Niżej logi

  Udostępnij tę odpowiedź


  Odnośnik do odpowiedzi
  Udostępnij na innych stronach
  3 minuty temu, kacper635 napisał:

   Caused by: android.content.ActivityNotFoundException: Unable to find explicit activity class {com.appnucleus.loginandregisteruser/com.appnucleus.loginandregisteruser.konf}; have you declared this activity in your AndroidManifest.xml?

  Dodaj activity: konf do AndroidManifest.xml.

   

  W jaki sposób prawidłowo dodać nowe Activity opisałem tutaj:

   

  Edytowane przez Coders Lab

  Udostępnij tę odpowiedź


  Odnośnik do odpowiedzi
  Udostępnij na innych stronach

  Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

  Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

  Zarejestruj nowe konto

  Załóż nowe konto. To bardzo proste!

  Zarejestruj się

  Zaloguj się

  Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

  Zaloguj się

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

   Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

  x