Skocz do zawartości
LEvEL

Aplikacja Sklep Google Play została zatrzymana - Logi z CatLog

  Rekomendowane odpowiedzi

  LEvEL

  Witam

  Od kilku dni ie działa mi aplikacja Sklep Google Play, wyskakuje info, że została zatrzymana. Mimo usilnych prób i szukania pomocy w necie nie rozwiązałem tego problemu. Wykonałem następujące czynności:

  - wyczyściłem dane

  - wyczyściłem pamięć podręczną

  - odinstalowałem i ponownie instalowałem różne wersje sklepu: 3.10.9, 3.5.16, 3.9.17 a także starą wersję Marketu

  - usunąłem i ponownie dodałem konto Google

  - restarty telefonu, ustawienia fabryczne

  telefon zrootowany

  Log z Catlog

  build.board: unknown

  build.bootloader: unknown

  build.brand: SEMC

  build.cpu_abi: armeabi-v7a

  build.cpu_abi2: armeabi

  build.device: MT11i

  build.display: 4.1.B.0.431

  build.fingerprint: SEMC/MT11i_1254-6300/MT11i:4.0.4/4.1.B.0.431/UL5_3w:user/release-keys

  build.hardware: semc

  build.host: BuildHost

  build.id: 4.1.B.0.431

  build.manufacturer: Sony Ericsson

  build.model: MT11i

  build.product: MT11i_1254-6300

  build.radio: unknown

  build.serial: BX902UXYNY

  build.tags: release-keys

  build.time: 1335261429000

  build.type: user

  build.user: BuildUser

  version.codename: REL

  version.incremental: UL5_3w

  version.release: 4.0.4

  version.sdk_int: 15

  12-13 18:07:43.680 D/dalvikvm(19196): GC_CONCURRENT freed 434K, 6% free 10389K/11015K, paused 2ms+5ms

  12-13 18:07:43.680 I/System (19196): Failed to destroy process 19340

  12-13 18:07:43.730 I/System (19196): libcore.io.ErrnoException: kill failed: ESRCH (No such process)

  12-13 18:07:43.730 I/System (19196): at libcore.io.Posix.kill(Native Method)

  12-13 18:07:43.730 I/System (19196): at libcore.io.ForwardingOs.kill(ForwardingOs.java:77)

  12-13 18:07:43.730 I/System (19196): at java.lang.ProcessManager$ProcessImpl.destroy(ProcessManager.java:257)

  12-13 18:07:43.730 I/System (19196): at com.nolanlawson.logcat.b.f.b(Unknown Source)

  12-13 18:07:43.730 I/System (19196): at com.nolanlawson.logcat.reader.LogcatReaderLoader.<init>(Unknown Source)

  12-13 18:07:43.730 I/System (19196): at com.nolanlawson.logcat.reader.LogcatReaderLoader.a(Unknown Source)

  12-13 18:07:43.730 I/System (19196): at com.nolanlawson.logcat.b.l.a(Unknown Source)

  12-13 18:07:43.730 I/System (19196): at com.nolanlawson.logcat.b.c.doInBackground(Unknown Source)

  12-13 18:07:43.730 I/System (19196): at android.os.AsyncTask$2.call(AsyncTask.java:264)

  12-13 18:07:43.730 I/System (19196): at java.util.concurrent.FutureTask$Sync.innerRun(FutureTask.java:305)

  12-13 18:07:43.730 I/System (19196): at java.util.concurrent.FutureTask.run(FutureTask.java:137)

  12-13 18:07:43.730 I/System (19196): at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1076)

  12-13 18:07:43.730 I/System (19196): at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:569)

  12-13 18:07:43.730 I/System (19196): at java.lang.Thread.run(Thread.java:856)

  12-13 18:07:44.000 W/kernel ( 142): [18250.948669] select 19261 (d.process.media), adj 9, size 6231, to kill

  12-13 18:07:44.000 W/kernel ( 142): [18250.948730] select 19298 (onFriendService), adj 9, size 7452, to kill

  12-13 18:07:44.000 W/kernel ( 142): [18250.948760] send sigkill to 19298 (onFriendService), adj 9, size 7452

  12-13 18:07:44.120 V/PhoneStatusBar( 364): setLightsOn(true)

  12-13 18:07:44.130 D/OpenGLRenderer(19196): Flushing caches (mode 0)

  12-13 18:07:44.310 D/dalvikvm( 364): GC_CONCURRENT freed 116K, 57% free 10230K/23559K, paused 9ms+4ms

  12-13 18:07:44.330 I/ActivityManager( 279): Process com.google.android.apps.maps:LocationFriendService (pid 19298) has died.

  12-13 18:07:44.600 D/dalvikvm( 364): GC_CONCURRENT freed 489K, 57% free 10228K/23559K, paused 2ms+35ms

  12-13 18:07:44.670 D/dalvikvm(19196): GC_CONCURRENT freed 568K, 7% free 10341K/11015K, paused 7ms+9ms

  12-13 18:07:44.900 I/Adreno200-EGLSUB( 134): <CreateImage:893>: Android Image

  12-13 18:07:44.900 I/Adreno200-EGLSUB( 134): <GetImageAttributes:1102>: RGBA_8888

  12-13 18:07:45.180 D/dalvikvm(19196): GC_CONCURRENT freed 399K, 7% free 10352K/11015K, paused 3ms+6ms

  12-13 18:07:45.400 I/ActivityManager( 279): START {act=android.intent.action.MAIN cat=[android.intent.category.HOME] flg=0x10200000 cmp=com.sonyericsson.home/.HomeActivity} from pid 279

  12-13 18:07:45.490 I/Adreno200-EGLSUB(32308): <ConfigWindowMatch:2078>: Format RGBA_8888.

  12-13 18:07:45.660 W/kernel ( 142): [18252.616149] select 19261 (d.process.media), adj 9, size 6245, to kill

  12-13 18:07:45.660 W/kernel ( 142): [18252.616180] send sigkill to 19261 (d.process.media), adj 9, size 6245

  12-13 18:07:45.660 I/Adreno200-EGLSUB( 134): <CreateImage:893>: Android Image

  12-13 18:07:45.660 I/Adreno200-EGLSUB( 134): <GetImageAttributes:1102>: RGBA_8888

  12-13 18:07:45.670 D/OpenGLRenderer(19196): Flushing caches (mode 0)

  12-13 18:07:45.900 I/ActivityManager( 279): Process android.process.media (pid 19261) has died.

  12-13 18:07:45.930 I/Adreno200-EGLSUB( 134): <CreateImage:893>: Android Image

  12-13 18:07:45.930 I/Adreno200-EGLSUB( 134): <GetImageAttributes:1102>: RGBA_8888

  12-13 18:07:45.970 I/Adreno200-EGLSUB( 134): <CreateImage:893>: Android Image

  12-13 18:07:45.970 I/Adreno200-EGLSUB( 134): <GetImageAttributes:1102>: RGBA_8888

  12-13 18:07:46.030 W/InputManagerService( 279): Starting input on non-focused client [email protected] (uid=10026 pid=19196)

  12-13 18:07:46.190 D/OpenGLRenderer(19196): Flushing caches (mode 1)

  12-13 18:07:47.690 I/ActivityManager( 279): START {act=android.intent.action.MAIN cat=[android.intent.category.LAUNCHER] flg=0x10200000 cmp=com.android.vending/.AssetBrowserActivity bnds=[240,648][353,807]} from pid 32308

  12-13 18:07:47.800 W/kernel ( 142): [18254.742950] select 17439 (re.rootexplorer), adj 9, size 6442, to kill

  12-13 18:07:47.800 W/kernel ( 142): [18254.742980] send sigkill to 17439 (re.rootexplorer), adj 9, size 6442

  12-13 18:07:47.800 I/Adreno200-EGLSUB( 134): <CreateImage:893>: Android Image

  12-13 18:07:47.800 I/Adreno200-EGLSUB( 134): <GetImageAttributes:1102>: RGBA_8888

  12-13 18:07:47.830 I/WindowManager( 279): WIN DEATH: Window{2c1eed28 com.speedsoftware.rootexplorer/com.speedsoftware.rootexplorer.RootExplorerPhone paused=false}

  12-13 18:07:47.850 E/kernel ( 142): [18254.803039] init: untracked pid 17453 exited

  12-13 18:07:48.010 I/ActivityManager( 279): Start proc com.android.vending for activity com.android.vending/.AssetBrowserActivity: pid=19345 uid=10006 gids={3003, 1015}

  12-13 18:07:48.010 I/ActivityManager( 279): Process com.speedsoftware.rootexplorer (pid 17439) has died.

  12-13 18:07:48.150 I/ActivityThread(19345): Pub com.google.android.finsky.RecentSuggestionsProvider: com.google.android.finsky.providers.RecentSuggestionsProvider

  12-13 18:07:48.290 D/dalvikvm(19127): GC_CONCURRENT freed 337K, 6% free 9178K/9671K, paused 6ms+3ms

  12-13 18:07:48.360 D/dalvikvm(19345): GC_CONCURRENT freed 204K, 4% free 9116K/9415K, paused 3ms+6ms

  12-13 18:07:48.420 D/OpenGLRenderer(32308): Flushing caches (mode 1)

  12-13 18:07:48.570 D/OpenGLRenderer(32308): Flushing caches (mode 0)

  12-13 18:07:48.640 D/dalvikvm(19345): GC_CONCURRENT freed 374K, 5% free 9193K/9671K, paused 2ms+2ms

  12-13 18:07:48.640 D/Finsky (19345): [1] SanityChecker.run: # LocalAssets corrected : 0

  12-13 18:07:48.640 D/Finsky (19345): Sanity check took : 204 ms

  12-13 18:07:48.650 I/ActivityManager( 279): Start proc android.process.media for content provider com.android.providers.downloads/.DownloadProvider: pid=19374 uid=10009 gids={1015, 1023, 1024, 2001, 3003, 3007}

  12-13 18:07:48.690 I/ActivityThread(19374): Pub downloads: com.android.providers.downloads.DownloadProvider

  12-13 18:07:48.720 I/ActivityThread(19374): Pub drm: com.android.providers.drm.DrmProvider

  12-13 18:07:48.720 I/DownloadManager(19374): in removeSpuriousFiles

  12-13 18:07:48.760 I/ActivityThread(19374): Pub media: com.android.providers.media.MediaProvider

  12-13 18:07:48.790 I/DownloadManager(19374): in removeSpuriousFiles, preserving file /mnt/sdcard/Download/downloadDocument.action

  12-13 18:07:49.090 D/TextLayoutCache(19345): Using debug level: 0 - Debug Enabled: 0

  12-13 18:07:49.120 D/libEGL (19345): loaded /system/lib/egl/libGLES_android.so

  12-13 18:07:49.140 D/libEGL (19345): loaded /system/lib/egl/libEGL_adreno200.so

  12-13 18:07:49.150 D/dalvikvm(19345): GC_CONCURRENT freed 269K, 5% free 9380K/9799K, paused 3ms+7ms

  12-13 18:07:49.160 D/libEGL (19345): loaded /system/lib/egl/libGLESv1_CM_adreno200.so

  12-13 18:07:49.160 D/libEGL (19345): loaded /system/lib/egl/libGLESv2_adreno200.so

  12-13 18:07:49.220 I/Adreno200-EGLSUB(19345): <ConfigWindowMatch:2078>: Format RGBA_8888.

  12-13 18:07:49.370 D/dalvikvm( 279): GC_EXPLICIT freed 1503K, 27% free 18854K/25671K, paused 4ms+11ms

  12-13 18:07:49.390 D/Finsky (19345): [7606] DownloadRecords.initializeAndPrune: Pruned 0 old downloads from the cursor.

  12-13 18:07:49.650 D/OpenGLRenderer(19345): Enabling debug mode 0

  12-13 18:07:49.830 W/kernel ( 142): [18256.777099] select 19374 (d.process.media), adj 9, size 6264, to kill

  12-13 18:07:49.830 W/kernel ( 142): [18256.777099] send sigkill to 19374 (d.process.media), adj 9, size 6264

  12-13 18:07:49.890 I/ActivityManager( 279): Process android.process.media (pid 19374) has died.

  12-13 18:07:49.910 I/ActivityManager( 279): Displayed com.android.vending/.AssetBrowserActivity: +2s125ms

  12-13 18:07:49.960 I/Adreno200-EGLSUB( 134): <CreateImage:893>: Android Image

  12-13 18:07:49.960 I/Adreno200-EGLSUB( 134): <GetImageAttributes:1102>: RGBA_8888

  12-13 18:07:49.970 I/Adreno200-EGLSUB( 134): <CreateImage:893>: Android Image

  12-13 18:07:49.970 I/Adreno200-EGLSUB( 134): <GetImageAttributes:1102>: RGBA_8888

  12-13 18:07:49.990 I/Adreno200-EGLSUB( 134): <CreateImage:893>: Android Image

  12-13 18:07:50.000 I/Adreno200-EGLSUB( 134): <GetImageAttributes:1102>: RGBA_8888

  12-13 18:07:50.010 D/OpenGLRenderer(32308): Flushing caches (mode 2)

  12-13 18:07:50.020 D/OpenGLRenderer(32308): Flushing caches (mode 0)

  12-13 18:07:50.530 D/dalvikvm(19345): GC_CONCURRENT freed 335K, 5% free 9515K/9991K, paused 7ms+4ms

  12-13 18:07:50.740 I/ActivityManager( 279): Start proc com.facebook.katana for service com.facebook.katana/.service.FacebookService: pid=19394 uid=10107 gids={3003, 1006, 1015}

  12-13 18:07:50.750 I/dalvikvm(19394): Turning on JNI app bug workarounds for target SDK version 10...

  12-13 18:07:50.810 D/dalvikvm( 135): GC_EXPLICIT freed 38K, 4% free 8817K/9155K, paused 3ms+5ms

  12-13 18:07:50.890 D/dalvikvm( 135): GC_EXPLICIT freed <1K, 4% free 8817K/9155K, paused 3ms+10ms

  12-13 18:07:50.970 D/dalvikvm( 135): GC_EXPLICIT freed <1K, 4% free 8817K/9155K, paused 4ms+2ms

  12-13 18:07:51.020 D/Finsky (19345): [1] DownloadImpl.setState: self-update-download from null to UNQUEUED.

  12-13 18:07:51.030 D/Finsky (19345): [1] DownloadQueueImpl.add: Download self-update-download added to DownloadQueue

  12-13 18:07:51.040 D/Finsky (19345): [1] DownloadImpl.setState: self-update-download from UNQUEUED to QUEUED.

  12-13 18:07:51.070 I/installd( 138): free_cache(0) avail 125779968

  12-13 18:07:51.070 I/ActivityManager( 279): Start proc android.process.media for content provider com.android.providers.downloads/.DownloadProvider: pid=19411 uid=10009 gids={1015, 1023, 1024, 2001, 3003, 3007}

  12-13 18:07:51.130 I/ActivityThread(19411): Pub downloads: com.android.providers.downloads.DownloadProvider

  12-13 18:07:51.180 I/ActivityThread(19411): Pub drm: com.android.providers.drm.DrmProvider

  12-13 18:07:51.180 I/DownloadManager(19411): in removeSpuriousFiles

  12-13 18:07:51.200 I/ActivityThread(19411): Pub media: com.android.providers.media.MediaProvider

  12-13 18:07:51.220 D/dalvikvm(19394): GC_CONCURRENT freed 167K, 3% free 9154K/9415K, paused 3ms+36ms

  12-13 18:07:51.230 I/DownloadManager(19411): in removeSpuriousFiles, preserving file /mnt/sdcard/Download/downloadDocument.action

  12-13 18:07:51.250 I/ActivityManager( 279): START {flg=0x4000000 cmp=com.android.vending/com.google.android.finsky.activities.TosActivity (has extras)} from pid 19345

  12-13 18:07:51.420 I/Adreno200-EGLSUB(19345): <ConfigWindowMatch:2078>: Format RGBA_8888.

  12-13 18:07:51.580 D/dalvikvm(19394): GC_CONCURRENT freed 151K, 3% free 9545K/9799K, paused 2ms+3ms

  12-13 18:07:51.650 I/Adreno200-EGLSUB( 134): <CreateImage:893>: Android Image

  12-13 18:07:51.650 I/Adreno200-EGLSUB( 134): <GetImageAttributes:1102>: RGBA_8888

  12-13 18:07:51.660 I/ActivityManager( 279): Displayed com.android.vending/com.google.android.finsky.activities.TosActivity: +396ms

  12-13 18:07:51.720 D/Finsky (19345): [1] DownloadQueueImpl.startDownload: Download self-update-download starting

  12-13 18:07:51.730 E/DatabaseUtils(19411): Writing exception to parcel

  12-13 18:07:51.730 E/DatabaseUtils(19411): java.lang.SecurityException: Invalid value for is_public_api: null

  12-13 18:07:51.730 E/DatabaseUtils(19411): at com.android.providers.downloads.DownloadProvider.enforceAllowedValues(DownloadProvider.java:795)

  12-13 18:07:51.730 E/DatabaseUtils(19411): at com.android.providers.downloads.DownloadProvider.checkInsertPermissions(DownloadProvider.java:714)

  12-13 18:07:51.730 E/DatabaseUtils(19411): at com.android.providers.downloads.DownloadProvider.insert(DownloadProvider.java:472)

  12-13 18:07:51.730 E/DatabaseUtils(19411): at android.content.ContentProvider$Transport.insert(ContentProvider.java:189)

  12-13 18:07:51.730 E/DatabaseUtils(19411): at android.content.ContentProviderNative.onTransact(ContentProviderNative.java:152)

  12-13 18:07:51.730 E/DatabaseUtils(19411): at android.os.Binder.execTransact(Binder.java:338)

  12-13 18:07:51.730 E/DatabaseUtils(19411): at dalvik.system.NativeStart.run(Native Method)

  12-13 18:07:51.730 W/dalvikvm(19345): threadid=22: thread exiting with uncaught exception (group=0x2b542210)

  12-13 18:07:51.730 E/AndroidRuntime(19345): FATAL EXCEPTION: download-manager-thread

  12-13 18:07:51.730 E/AndroidRuntime(19345): java.lang.SecurityException: Invalid value for is_public_api: null

  12-13 18:07:51.730 E/AndroidRuntime(19345): at android.os.Parcel.readException(Parcel.java:1327)

  12-13 18:07:51.730 E/AndroidRuntime(19345): at android.database.DatabaseUtils.readExceptionFromParcel(DatabaseUtils.java:182)

  12-13 18:07:51.730 E/AndroidRuntime(19345): at android.database.DatabaseUtils.readExceptionFromParcel(DatabaseUtils.java:136)

  12-13 18:07:51.730 E/AndroidRuntime(19345): at android.content.ContentProviderProxy.insert(ContentProviderNative.java:415)

  12-13 18:07:51.730 E/AndroidRuntime(19345): at android.content.ContentResolver.insert(ContentResolver.java:730)

  12-13 18:07:51.730 E/AndroidRuntime(19345): at com.google.android.finsky.download.DownloadManagerImpl$1.run(DownloadManagerImpl.java:44)

  12-13 18:07:51.730 E/AndroidRuntime(19345): at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:605)

  12-13 18:07:51.730 E/AndroidRuntime(19345): at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:92)

  12-13 18:07:51.730 E/AndroidRuntime(19345): at android.os.Looper.loop(Looper.java:137)

  12-13 18:07:51.730 E/AndroidRuntime(19345): at android.os.HandlerThread.run(HandlerThread.java:60)

  12-13 18:07:51.740 W/ActivityManager( 279): Force finishing activity com.android.vending/com.google.android.finsky.activities.TosActivity

  12-13 18:07:51.780 W/ActivityManager( 279): Force finishing activity com.android.vending/.AssetBrowserActivity

  12-13 18:07:51.850 D/ACRA (19394): Retrieve application default SharedPreferences.

  12-13 18:07:51.880 D/ACRA (19394): Set OnSharedPreferenceChangeListener.

  12-13 18:07:51.880 I/Adreno200-EGLSUB( 134): <CreateImage:893>: Android Image

  12-13 18:07:51.880 I/Adreno200-EGLSUB( 134): <GetImageAttributes:1102>: RGBA_8888

  12-13 18:07:51.960 D/dalvikvm(19394): GC_CONCURRENT freed 148K, 3% free 9885K/10183K, paused 2ms+2ms

  12-13 18:07:51.980 D/ACRA (19394): ACRA is enabled for com.facebook.katana, intializing...

  12-13 18:07:51.980 I/Adreno200-EGLSUB( 134): <CreateImage:893>: Android Image

  12-13 18:07:51.980 I/Adreno200-EGLSUB( 134): <GetImageAttributes:1102>: RGBA_8888

  12-13 18:07:52.270 D/ACRA (19394): Looking for error files in /data/data/com.facebook.katana/app_acra-reports

  12-13 18:07:52.310 V/DexLibLoader(19394): Dex already copied

  12-13 18:07:52.310 V/DexLibLoader(19394): Creating class loader

  12-13 18:07:52.320 V/DexLibLoader(19394): Finished creating class loader

  12-13 18:07:52.320 D/DexLibLoader(19394): DexLibLoader.ensureDex took 25 ms

  12-13 18:07:52.390 V/DexLibLoader(19394): Dex already copied

  12-13 18:07:52.390 V/DexLibLoader(19394): Creating class loader

  12-13 18:07:52.430 D/dalvikvm(19196): GC_CONCURRENT freed 340K, 6% free 10448K/11015K, paused 2ms+6ms

  12-13 18:07:52.740 I/Adreno200-EGLSUB(32308): <ConfigWindowMatch:2078>: Format RGBA_8888.

  12-13 18:07:52.880 W/kernel ( 142): [18259.830261] select 1342 (logcat), adj 5, size 529, to kill

  12-13 18:07:52.880 W/kernel ( 142): [18259.830505] select 32616 (logcat), adj 5, size 531, to kill

  12-13 18:07:52.880 W/kernel ( 142): [18259.830596] select 2133 (logcat), adj 5, size 532, to kill

  12-13 18:07:52.880 W/kernel ( 142): [18259.830718] select 13653 (ProfilesService), adj 8, size 5227, to kill

  12-13 18:07:52.880 W/kernel ( 142): [18259.830810] select 14517 (.mobilesecurity), adj 8, size 5484, to kill

  12-13 18:07:52.880 W/kernel ( 142): [18259.830902] select 18927 (droid.apps.maps), adj 8, size 6723, to kill

  12-13 18:07:52.880 W/kernel ( 142): [18259.830993] send sigkill to 18927 (droid.apps.maps), adj 8, size 6723

  12-13 18:07:52.900 I/Adreno200-EGLSUB( 134): <CreateImage:893>: Android Image

  12-13 18:07:52.900 I/Adreno200-EGLSUB( 134): <GetImageAttributes:1102>: RGBA_8888

  12-13 18:07:52.920 V/DexLibLoader(19394): Finished creating class loader

  12-13 18:07:52.920 D/DexLibLoader(19394): DexLibLoader.ensureDex took 549 ms

  12-13 18:07:52.920 I/Adreno200-EGLSUB( 134): <CreateImage:893>: Android Image

  12-13 18:07:52.930 I/Adreno200-EGLSUB( 134): <GetImageAttributes:1102>: RGBA_8888

  12-13 18:07:52.940 V/DexLibLoader(19394): Dex already copied

  12-13 18:07:52.940 V/DexLibLoader(19394): Creating class loader

  12-13 18:07:52.960 V/DexLibLoader(19394): Finished creating class loader

  12-13 18:07:52.960 D/DexLibLoader(19394): DexLibLoader.ensureDex took 25 ms

  12-13 18:07:53.010 V/DexLibLoader(19394): Dex already copied

  12-13 18:07:53.010 V/DexLibLoader(19394): Creating class loader

  12-13 18:07:53.020 V/DexLibLoader(19394): Finished creating class loader

  12-13 18:07:53.020 D/DexLibLoader(19394): DexLibLoader.ensureDex took 18 ms

  12-13 18:07:53.070 V/DexLibLoader(19394): Dex already copied

  12-13 18:07:53.070 V/DexLibLoader(19394): Creating class loader

  12-13 18:07:53.090 V/DexLibLoader(19394): Finished creating class loader

  12-13 18:07:53.090 D/DexLibLoader(19394): DexLibLoader.ensureDex took 19 ms

  12-13 18:07:53.100 V/DexLibLoader(19394): Dex already copied

  12-13 18:07:53.100 V/DexLibLoader(19394): Creating class loader

  12-13 18:07:53.110 V/DexLibLoader(19394): Finished creating class loader

  12-13 18:07:53.120 D/DexLibLoader(19394): DexLibLoader.ensureDex took 17 ms

  12-13 18:07:53.170 V/DexLibLoader(19394): Dex already copied

  12-13 18:07:53.170 V/DexLibLoader(19394): Creating class loader

  12-13 18:07:53.190 V/DexLibLoader(19394): Finished creating class loader

  12-13 18:07:53.190 D/DexLibLoader(19394): DexLibLoader.ensureDex took 19 ms

  12-13 18:07:53.200 V/DexLibLoader(19394): Dex already copied

  12-13 18:07:53.200 V/DexLibLoader(19394): Creating class loader

  12-13 18:07:53.310 V/DexLibLoader(19394): Finished creating class loader

  12-13 18:07:53.310 D/DexLibLoader(19394): DexLibLoader.ensureDex took 124 ms

  12-13 18:07:53.320 V/DexLibLoader(19394): Dex already copied

  12-13 18:07:53.320 V/DexLibLoader(19394): Creating class loader

  12-13 18:07:53.330 D/dalvikvm(19394): GC_CONCURRENT freed 248K, 4% free 10152K/10503K, paused 2ms+3ms

  12-13 18:07:53.350 V/DexLibLoader(19394): Finished creating class loader

  12-13 18:07:53.350 D/DexLibLoader(19394): DexLibLoader.ensureDex took 27 ms

  12-13 18:07:53.470 I/ActivityManager( 279): Process com.google.android.apps.maps (pid 18927) has died.

  12-13 18:07:53.470 W/ActivityManager( 279): Scheduling restart of crashed service com.google.android.apps.maps/com.google.googlenav.prefetch.android.PrefetcherService in 222672ms

  12-13 18:07:53.610 D/lights ( 279): set_light_buttons: brightness=0

  12-13 18:07:53.930 I/ActivityThread(19394): Pub com.facebook.katana.provider.LoggingProvider: com.facebook.katana.provider.LoggingProvider

  12-13 18:07:53.950 I/ActivityThread(19394): Pub com.facebook.katana.provider.KeyValueProvider: com.facebook.katana.provider.KeyValueProvider

  12-13 18:07:53.960 I/ActivityThread(19394): Pub com.facebook.katana.provider.AttributionIdProvider: com.facebook.katana.provider.AttributionIdProvider

  12-13 18:07:53.980 I/ActivityThread(19394): Pub com.facebook.katana.provider.CacheProvider: com.facebook.katana.provider.CacheProvider

  12-13 18:07:53.980 I/ActivityThread(19394): Pub com.facebook.katana.provider.DetectedPhotoProvider: com.facebook.katana.provider.DetectedPhotoProvider

  12-13 18:07:53.980 I/ActivityThread(19394): Pub com.facebook.katana.provider.VaultImageProvider: com.facebook.katana.provider.VaultImageProvider

  12-13 18:07:53.990 W/kernel ( 142): [18260.945312] select 1342 (logcat), adj 5, size 529, to kill

  12-13 18:07:53.990 W/kernel ( 142): [18260.945373] select 32616 (logcat), adj 5, size 531, to kill

  12-13 18:07:53.990 W/kernel ( 142): [18260.945373] select 2133 (logcat), adj 5, size 532, to kill

  12-13 18:07:53.990 W/kernel ( 142): [18260.945404] select 13653 (ProfilesService), adj 8, size 5226, to kill

  12-13 18:07:53.990 W/kernel ( 142): [18260.945404] select 14517 (.mobilesecurity), adj 8, size 5483, to kill

  12-13 18:07:53.990 W/kernel ( 142): [18260.945434] send sigkill to 14517 (.mobilesecurity), adj 8, size 5483

  12-13 18:07:53.990 I/ActivityThread(19394): Pub com.facebook.katana.provider.UserStatusesProvider: com.facebook.katana.provider.UserStatusesProvider

  12-13 18:07:54.000 I/ActivityThread(19394): Pub com.facebook.katana.provider.OrcaSharedPrefsProvider: com.facebook.orca.prefs.OrcaSharedPreferencesContentProvider

  12-13 18:07:54.030 I/ActivityManager( 279): Process com.avast.android.mobilesecurity (pid 14517) has died.

  12-13 18:07:54.030 W/ActivityManager( 279): Scheduling restart of crashed service com.avast.android.mobilesecurity/.app.locking.core.AppLockingService in 14261ms

  12-13 18:07:54.030 W/ActivityManager( 279): Scheduling restart of crashed service com.avast.android.mobilesecurity/.app.scanner.ScannerScanService in 24261ms

  12-13 18:07:54.030 W/ActivityManager( 279): Scheduling restart of crashed service com.avast.android.mobilesecurity/.app.webshield.WebshieldService in 34261ms

  12-13 18:07:54.040 I/ActivityThread(19394): Pub com.facebook.katana.provider.EventsProvider: com.facebook.katana.provider.EventsProvider

  12-13 18:07:54.040 I/ActivityThread(19394): Pub com.facebook.katana.provider.LocalPhotoTagProvider: com.facebook.katana.provider.LocalPhotoTagProvider

  12-13 18:07:54.040 I/ActivityThread(19394): Pub com.facebook.katana.provider.GQLNotificationsProvider: com.facebook.katana.provider.GQLNotificationsProvider

  12-13 18:07:54.040 I/ActivityThread(19394): Pub com.facebook.katana.provider.ObservedContactsProvider: com.facebook.katana.provider.ObservedContactsProvider

  12-13 18:07:54.050 I/ActivityThread(19394): Pub com.facebook.katana.provider.LocalFaceboxProvider: com.facebook.katana.provider.LocalFaceboxProvider

  12-13 18:07:54.050 I/ActivityThread(19394): Pub com.facebook.katana.provider.NotificationsProvider: com.facebook.katana.provider.NotificationsProvider

  12-13 18:07:54.050 I/ActivityThread(19394): Pub com.facebook.katana.provider.BookmarkProvider: com.facebook.bookmark.provider.BookmarkProvider

  12-13 18:07:54.050 I/ActivityThread(19394): Pub com.facebook.katana.provider.UserValuesProvider: com.facebook.katana.provider.UserValuesProvider

  12-13 18:07:54.050 I/ActivityThread(19394): Pub com.facebook.katana.provider.LocalCropInfoProvider: com.facebook.katana.provider.LocalCropInfoProvider

  12-13 18:07:54.050 I/ActivityThread(19394): Pub com.facebook.katana.provider.MessagesForegroundProvider: com.facebook.orca.notify.MessengerForegroundProvider

  12-13 18:07:54.160 I/ActivityThread(19394): Pub com.facebook.katana.provider.PagesProvider: com.facebook.katana.provider.PagesProvider

  12-13 18:07:54.160 I/ActivityThread(19394): Pub com.facebook.katana.provider.MobileEventLogProvider: com.facebook.katana.provider.MobileEventLogProvider

  12-13 18:07:54.160 I/ActivityThread(19394): Pub com.facebook.katana.provider.PushNotificationsProvider: com.facebook.katana.provider.PushNotificationsProvider

  12-13 18:07:54.170 I/ActivityThread(19394): Pub com.facebook.katana.provider.PhotosProvider: com.facebook.katana.provider.PhotosProvider

  12-13 18:07:54.170 I/ActivityThread(19394): Pub com.facebook.katana.provider.ConnectionsProvider: com.facebook.katana.provider.ConnectionsProvider

  12-13 18:07:54.170 I/Process (19345): Sending signal. PID: 19345 SIG: 9

  12-13 18:07:54.390 I/Adreno200-EGLSUB( 134): <CreateImage:893>: Android Image

  12-13 18:07:54.390 I/Adreno200-EGLSUB( 134): <GetImageAttributes:1102>: RGBA_8888

  12-13 18:07:54.470 I/Adreno200-EGLSUB( 134): <CreateImage:893>: Android Image

  12-13 18:07:54.470 I/Adreno200-EGLSUB( 134): <GetImageAttributes:1102>: RGBA_8888

  12-13 18:07:54.580 D/dalvikvm(19394): GC_CONCURRENT freed 300K, 5% free 10306K/10759K, paused 5ms+5ms

  12-13 18:07:54.600 I/Adreno200-EGLSUB( 134): <CreateImage:893>: Android Image

  12-13 18:07:54.610 I/Adreno200-EGLSUB( 134): <GetImageAttributes:1102>: RGBA_8888

  12-13 18:07:54.710 I/ActivityManager( 279): Process com.android.vending (pid 19345) has died.

  12-13 18:07:54.710 I/WindowManager( 279): WIN DEATH: Window{2c533650 com.android.vending/com.android.vending.AssetBrowserActivity paused=false}

  12-13 18:07:54.720 E/kernel ( 142): [18261.671051] binder: release proc 19345, transaction 1423626, not freed

  12-13 18:07:54.720 E/kernel ( 142): [18261.671081] binder: release proc 19345, transaction 1423703, not freed

  12-13 18:07:54.720 E/kernel ( 142): [18261.671081] binder: release proc 19345, transaction 1423747, not freed

  12-13 18:07:54.720 E/kernel ( 142): [18261.671081] binder: release proc 19345, transaction 1423748, not freed

  12-13 18:07:54.720 E/kernel ( 142): [18261.671112] binder: release proc 19345, transaction 1423751, not freed

  12-13 18:07:54.730 I/WindowManager( 279): WIN DEATH: Window{2c170700 com.android.vending/com.google.android.finsky.activities.TosActivity paused=false}

  12-13 18:07:54.740 W/InputManagerService( 279): Got RemoteException sending setActive(false) notification to pid 19345 uid 10006

  12-13 18:07:55.020 D/dalvikvm(19394): GC_CONCURRENT freed 352K, 5% free 10416K/10887K, paused 3ms+6ms

  12-13 18:07:55.270 D/dalvikvm(19394): GC_CONCURRENT freed 421K, 5% free 10531K/11079K, paused 5ms+3ms

  12-13 18:07:55.510 D/dalvikvm(19394): GC_CONCURRENT freed 409K, 5% free 10666K/11207K, paused 3ms+8ms

  12-13 18:07:55.910 D/dalvikvm(19394): GC_CONCURRENT freed 499K, 6% free 10800K/11399K, paused 3ms+4ms

  12-13 18:07:56.400 D/dalvikvm(19394): GC_CONCURRENT freed 472K, 5% free 10955K/11527K, paused 3ms+3ms

  12-13 18:07:56.830 I/ActivityManager( 279): START {act=android.intent.action.MAIN cat=[android.intent.category.LAUNCHER] flg=0x10200000 cmp=com.nolanlawson.logcat/.LogcatActivity bnds=[14,648][127,807]} from pid 32308

  12-13 18:07:56.890 I/Adreno200-EGLSUB(19196): <ConfigWindowMatch:2078>: Format RGBA_8888.

  12-13 18:07:56.990 D/dalvikvm(19394): GC_CONCURRENT freed 556K, 6% free 11105K/11783K, paused 4ms+20ms

  12-13 18:07:57.370 W/kernel ( 142): [18264.320007] select 19411 (d.process.media), adj 9, size 6301, to kill

  12-13 18:07:57.370 W/kernel ( 142): [18264.320007] send sigkill to 19411 (d.process.media), adj 9, size 6301

  12-13 18:07:57.370 V/PhoneStatusBar( 364): setLightsOn(true)

  12-13 18:07:57.370 I/Adreno200-EGLSUB( 134): <CreateImage:893>: Android Image

  12-13 18:07:57.370 I/Adreno200-EGLSUB( 134): <GetImageAttributes:1102>: RGBA_8888

  12-13 18:07:57.400 D/OpenGLRenderer(32308): Flushing caches (mode 0)

  12-13 18:07:57.460 I/Adreno200-EGLSUB( 134): <CreateImage:893>: Android Image

  12-13 18:07:57.460 I/Adreno200-EGLSUB( 134): <GetImageAttributes:1102>: RGBA_8888

  12-13 18:07:57.610 I/ActivityManager( 279): Process android.process.media (pid 19411) has died.

  12-13 18:07:57.640 I/Adreno200-EGLSUB( 134): <CreateImage:893>: Android Image

  12-13 18:07:57.640 I/Adreno200-EGLSUB( 134): <GetImageAttributes:1102>: RGBA_8888

  12-13 18:07:57.690 D/OpenGLRenderer(32308): Flushing caches (mode 1)

  12-13 18:07:57.780 D/dalvikvm(19196): GC_CONCURRENT freed 503K, 6% free 10430K/11079K, paused 8ms+7ms

  12-13 18:07:57.880 D/OpenGLRenderer(32308): Flushing caches (mode 2)

  12-13 18:07:57.890 D/OpenGLRenderer(32308): Flushing caches (mode 0)

  12-13 18:07:58.420 D/dalvikvm(19394): GC_CONCURRENT freed 568K, 6% free 11300K/11975K, paused 5ms+5ms

  12-13 18:07:58.750 D/dalvikvm(19394): GC_CONCURRENT freed 787K, 8% free 11351K/12231K, paused 2ms+4ms

  12-13 18:07:59.050 D/dalvikvm(19394): GC_CONCURRENT freed 836K, 8% free 11365K/12295K, paused 3ms+4ms

  12-13 18:07:59.320 D/dalvikvm(19394): GC_CONCURRENT freed 884K, 8% free 11382K/12359K, paused 3ms+4ms

  12-13 18:07:59.690 D/dalvikvm(19394): GC_CONCURRENT freed 795K, 8% free 11445K/12359K, paused 3ms+3ms

  12-13 18:07:59.980 D/dalvikvm(19394): GC_CONCURRENT freed 868K, 8% free 11462K/12423K, paused 3ms+3ms

  12-13 18:08:00.340 D/dalvikvm(18165): GC_CONCURRENT freed 498K, 18% free 9985K/12167K, paused 4ms+4ms

  12-13 18:08:00.790 D/dalvikvm(19394): GC_CONCURRENT freed 617K, 6% free 11777K/12487K, paused 3ms+5ms

  12-13 18:08:00.840 W/fb4a:fb:C2dmPushManager(19394): checking push notifications registration

  12-13 18:08:01.490 D/dalvikvm(19394): GC_CONCURRENT freed 776K, 8% free 11954K/12871K, paused 5ms+4ms

  12-13 18:08:01.490 W/CursorWrapperInner(19394): Cursor finalized without prior close()

  12-13 18:08:01.690 D/lights ( 279): set_light_buttons: brightness=255

  12-13 18:08:01.800 D/dalvikvm(19196): GC_CONCURRENT freed 473K, 7% free 10403K/11079K, paused 3ms+3ms

  12-13 18:08:01.810 I/Adreno200-EGLSUB(19196): <ConfigWindowMatch:2078>: Format RGBA_8888.

  12-13 18:08:01.830 I/Adreno200-EGLSUB( 134): <CreateImage:893>: Android Image

  12-13 18:08:01.830 I/Adreno200-EGLSUB( 134): <GetImageAttributes:1102>: RGBA_8888

  12-13 18:08:02.220 D/dalvikvm(19394): GC_CONCURRENT freed 822K, 7% free 12250K/13127K, paused 7ms+5ms

  12-13 18:08:03.220 D/dalvikvm(19394): GC_CONCURRENT freed 1080K, 10% free 12288K/13511K, paused 6ms+5ms

  12-13 18:08:03.700 I/Adreno200-EGLSUB( 134): <CreateImage:893>: Android Image

  12-13 18:08:03.700 I/Adreno200-EGLSUB( 134): <GetImageAttributes:1102>: RGBA_8888

  Błędy zaznaczone są na E/.

  Proszę o pomoc

  Udostępnij tę odpowiedź


  Odnośnik do odpowiedzi
  Udostępnij na innych stronach

  Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

  Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

  Zarejestruj nowe konto

  Załóż nowe konto. To bardzo proste!

  Zarejestruj się

  Zaloguj się

  Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

  Zaloguj się

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

   Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

  x